Wat wordt er verder van mij verwacht?

Uw gegevens actueel houden in het portal van Bosch
Als u rechtstreeks doormeldt naar de Meldkamer Noord-Nederland dient u uw gegevens actueel te houden in het portal van Bosch. Dit portal is te benaderen via https://www.oms-beheer.nl/Account/Login. Deze gegevens worden ook gebruikt om u (na een alarmontvangst) te kunnen bellen en voor de facturering. Check daarom regelmatig of alle gegevens over uw organisatie nog actueel zijn.

Juist handelen bij een brandmelding
U wordt geacht om een brandmelding die wordt gedetecteerd door uw brandmeldinstallatie, direct te (laten) verifiëren. Daarna dient u de meldkamer zo spoedig mogelijk over uw bevinding in te lichten.

Interne organisatie op orde (brengen en) houden
De bedrijfshulpverlening (BHV) moet zijn toegespitst op de activiteiten binnen het gebouw of op het terrein. Een zorginstelling met aan bed gebonden patiënten zal meer BHV-ers nodig hebben dan binnen een kantoorfunctie waarbij iedereen zelfredzaam is. Het doel van een BHV- organisatie is onder andere het in veiligheid brengen van niet zelfredzame personen bij brand. Deze BHV-organisatie moet regelmatig haar taken beoefenen. Hiertoe dient een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) opgesteld te worden. Vaak blijkt dat eens per jaar het houden van een ontruimingsoefening kan volstaan.

U dient te beschikken over een ontruimingsplan om medewerkers duidelijkheid te geven wat van hem of haar wordt verwacht. Elke medewerker moet hiervan inhoudelijk op de hoogte zijn.

Testen en reageren op storingen
Om op de juiste werking van een brandmeldcentrale te kunnen vertrouwen, moet deze periodiek getest worden. Daarbij worden diverse brandmeldingen veroorzaakt om te controleren of alle sturingen (van het ontruimingsalarm, van zelf sluitende deuren en van de doormelding naar de Meldkamer Noord-Nederland) correct functioneren.

Om te voorkomen dat deze brandmeldingen omgezet worden naar alarmeringen, zet u de brandmeldcentrale eerst in test. Dit kunt doen u via de website van Bosch: https://www.oms-beheer.nl/.

Ondanks dat de brandmeldcentrale periodiek gecontroleerd en getest wordt, kan het voorkomen dat zich hierin een storing voordoet. Een storingsmelding moet worden gemeld binnen uw organisatie of naar een 24-uurs bezet ontvangststation (níet de Meldkamer Noord-Nederland!). Het spreekt voor zich dat een storingsmelding gelijk wordt opgepakt. Uw installateur van de brandmeldinstallatie kan u verder helpen.

Delen