FAQ

Moet ik de betalingen aan Bosch stopzetten vanwege de aankomende veranderingen?
Deze vraag wekt de indruk dat u een keuze moet maken in de betaling. Daarvan is geen sprake. Bosch stuurt in januari 2020 een factuur en deze dient u te betalen.

Vanaf wanneer kan ik een overeenkomst met een OMS-dienstverlener afsluiten?
Momenteel kunt u nog géén overeenkomst aangaan met een OMS-dienstverlener. Zodra dat mogelijk is, ontvangt u hierover bericht van de veiligheidsregio. Voorafgaand hieraan bepaalt de veiligheidsregio welke dienstverleners voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de meldkamer die gaan gelden per 29 juli 2020.

Ik heb al een contract met Bosch. Wat moet er gaan veranderen in de lopende overeenkomst?
U maakt gebruik van diensten van Bosch, maar formeel heeft u een contract met de veiligheidsregio. Bosch voert voor de veiligheidsregio ook de facturering uit. Omdat de overeenkomst tussen u en de veiligheidsregio op 29 juli 2020 eindigt, dient u met ingang van die datum een contract te hebben met Bosch of een andere OMS-dienstverlener.

Moet ik nu alvast opzeggen bij Bosch om straks vrij te kunnen kiezen?
U hoeft niet op te zeggen bij Bosch. U heeft een contract met de veiligheidsregio. Dat contract eindigt op 29 juli 2020. Van deze beëindiging zult u begin 2020 formeel bericht ontvangen van de veiligheidsregio.

Wordt het bij vrij kiezen van een OMS-dienstverlener ook goedkoper?
Of het goedkoper gaat worden, zal blijken uit de aanbiedingen van de OMS-dienstverleners. De veiligheidsregio's en meldkamer staan hier buiten.

Hoe meld ik mij als nieuwe abonnee aan voor het OMS?
Wilt (of moet) u gebruik gaan maken van het OMS, dan kunt een aanvraag indienen op de website van Bosch: https://www.oms-beheer.nl. U krijgt dan van Bosch de benodigde inloggegevens voor de web-portal om de aanvraag digitaal in te vullen. De Veiligheidsregio waarbinnen uw organisatie zich bevindt, zal de aanvraag toetsen. De Meldkamer Noord-Nederland in Drachten zal uw aanvraag vervolgens in het alarmeringssysteem zetten. Zodra de Veiligheidsregio akkoord geeft, zal Bosch met u een afspraak maken voor het plaatsen van de doormeldeenheid. Wanneer alles doorlopen is, zal binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag de doormelding naar de Meldkamer Noord-Nederland gerealiseerd worden.

Hoe gaat de meldkamer Noord-Nederland om met meldingen van brand?
De meldkamer hanteert een protocol om brandmeldingen via het Openbaar Meldsysteem te beoordelen. De meldkamer maakt een afweging of u gebeld gaat worden voor meer informatie óf dat (direct) de brandweer wordt gealarmeerd óf dat een andere actie plaatsvindt.

De meldkamer heeft met de ontvangst enig inzicht in de toedracht van de melding, zoals het aanspreken van een rookmelder, het indrukken van een handbrandmelder of het in werking treden van een sprinklerinstallatie.

Wat moet ik doen als mijn brandmeldinstallatie een brandalarm meldt?
U wordt geacht om een brandmelding die wordt gedetecteerd door uw brandmeldinstallatie, direct te gaan verifiëren. Na detectie dient u de meldkamer zo spoedig mogelijk over uw bevinding in te lichten.

Delen