FAQ

Hoe meld ik mij aan voor het OMS?
U kunt een aanvraag indienen op de website van Bosch: https://www.oms-beheer.nl. U krijgt dan van Bosch de benodigde inloggegevens voor de web-portal om de aanvraag digitaal in te vullen. De Veiligheidsregio waarbinnen uw organisatie zich bevindt, zal de aanvraag toetsen. De Meldkamer Noord-Nederland in Drachten zal uw aanvraag vervolgens in het alarmeringssysteem zetten. Zodra de Veiligheidsregio akkoord geeft, zal Bosch met u een afspraak maken voor het plaatsen van de doormeldeenheid. Wanneer alles doorlopen is, zal binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag de doormelding naar de Meldkamer Noord-Nederland gerealiseerd worden.

Hoe gaat de meldkamer Noord-Nederland om met meldingen van brand?
De meldkamer hanteert een protocol om brandmeldingen via het Openbaar Meldsysteem te beoordelen. De meldkamer maakt een afweging of u gebeld gaat worden voor meer informatie óf dat (direct) de brandweer wordt gealarmeerd óf dat een andere actie plaatsvindt.

De meldkamer heeft met de ontvangst enig inzicht in de toedracht van de melding, zoals het aanspreken van een rookmelder, het indrukken van een handbrandmelder of het in werking treden van een sprinklerinstallatie.

Wat moet ik doen als mijn brandmeldinstallatie een brandalarm meldt?
U wordt geacht om een brandmelding die wordt gedetecteerd door uw brandmeldinstallatie, direct te gaan verifiëren. Na detectie dient u de meldkamer zo spoedig mogelijk over uw bevinding in te lichten.

Delen