OMS Noord-Nederland

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer Noord-Nederland. Het werkgebied van de meldkamer Noord-Nederland beslaat de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân.

Aankomende veranderingen
De drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben momenteel een concessieovereenkomst met Robert Bosch BV voor het leveren van OMS-diensten. Dat betekent dat elke gebouwgebruiker die brandmeldingen via een brandmeldinstallatie automatisch wil laten doormelden naar de meldkamer, voor de alarmtransmissiegebruik moet maken van de diensten van Bosch. Op 29 juli 2020 eindigt de concessieovereenkomst. Vanaf dat moment is het aan de gebouwgebruiker om zelf een OMS-dienstverlener te kiezen en hiermee een overeenkomst af te sluiten.
Kijk voor meer informatie ook dit filmpje.

Waarom deze verandering?
Op 29 juli 2020 eindigt de concessieovereenkomst tussen de drie veiligheidsregio’s en Bosch. De veiligheidsregio’s willen niet opnieuw een aanbesteding houden met een gunning aan één partij als uitkomst, maar bieden de gebouwgebruiker gelegenheid om zelf een (commerciële) OMS-dienstverlener te kiezen. Het is namelijk inmiddels technisch mogelijk te maken dat meldingen via de diensten van meerdere providers op de brandweermeldkamer binnenkomen. Hiermee wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Het voordeel voor de gebouwgebruiker is dat de marktwerking een gunstige invloed kan hebben op de prijzen voor OMS-diensten.

 

Wat is het OMS?

De afkorting OMS staat voor Openbaar MeldSysteem. Dit is het systeem waarmee gebouwgebruikers in staat worden gesteld om een detectie van een (beginnende) brand via een automatische brandmeldinstallatie rechtstreeks en automatisch door te melden aan de brandweer. In Friesland, Groningen en Drenthe wordt doorgemeld aan de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Bekijk dit filmpje voor een uitleg van het OMS.

De meeste OMS-abonnees zijn op grond van het Bouwbesluit verplicht om rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De meldkamer beoordeelt ontvangen meldingen en kan, indien nodig geacht, de brandweer alarmeren.

 

Ben ik wettelijk verplicht tot doormelden?

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een eventueel brandalarm rechtstreeks door te melden naar de brandweer. In de veiligheidsregio's Fryslân, Groningen en Drenthe is dit naar de meldkamer Noord-Nederland in Drachten. De wettelijke plicht is van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen.

Hoe kies ik een leverancier?

Als u als gebouwgebruiker wilt (blijven) doormelden naar de brandweermeldkamer dient u op 29 juli 2020 over een overeenkomst te beschikken met een zelf gekozen OMS-dienstverlener. Dat kan overigens ook de huidige dienstverlener (Bosch) zijn.

De OMS-dienstverlener dient te voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de meldkamer.

 

 

 

 

 

Wat wordt er verder van mij verwacht?

Als gebouwgebruiker die doormeldt aan de Meldkamer Noord-Nederland, wordt van u het volgende verwacht:

 

- U houdt uw gegevens actueel in het portal van Bosch

- U handelt op juiste wijze bij een brandmelding

- U brengt/houdt de interne organisatie op orde

- U test uw installatie en handelt direct bij storingen

 

FAQ

De volgende vragen zijn opgenomen in de FAQ:

- Hoe meld ik mij aan voor het OMS?

- Hoe gaat de meldkamer Noord-Nederland om met meldingen van brand?

- Wat moet ik doen als mijn brandmeldinstallatie een brandalarm meldt?

Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Veiligheidsregio:

Veiligheidsregio Fryslân:
OMS@brandweerfryslan.nl

Veiligheidsregio Groningen:
OMS@vrgroningen.nl

Veiligheidsregio Drenthe:
oms@vrd.nl

Delen