OMS Noord-Nederland

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer Noord-Nederland. Het werkgebied van de meldkamer Noord-Nederland beslaat de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân.

Recente veranderingen
De drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hadden tot 29 juli 2020 een concessieovereenkomst met Robert Bosch BV voor het leveren van OMS-diensten. Dat betekende dat elke gebouwgebruiker die brandmeldingen via een brandmeldinstallatie automatisch wilde laten doormelden naar de meldkamer, voor de alarmtransmissie gebruik móest maken van de diensten van Bosch. Op 29 juli 2020 eindigde de concessieovereenkomst en is er een keuze om zelf uw OMS-dienstverlener te kiezen en een plicht om hiermee een overeenkomst af te sluiten. Elders op deze pagina kunt u zien uit welke OMS-dienstverleners u kunt kiezen.

Waarom deze veranderingen?
Op 29 juli 2020 eindigde de concessieovereenkomst tussen de drie veiligheidsregio’s en Bosch. De veiligheidsregio’s wilden niet opnieuw een aanbesteding houden met een gunning aan één partij als uitkomst, maar  gebouwgebruikers (met een wettelijke plicht tot automatisch doormelden naar de brandweermeldkamer) gelegenheid bieden om zelf een (commerciële) OMS-dienstverlener te kiezen. Het is namelijk inmiddels technisch mogelijk dat meldingen via de diensten van meerdere providers op de brandweermeldkamer in Drachten binnenkomen. Door een leverancierkeuze mogelijk te maken wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Het voordeel voor een gebouwgebruiker is dat de marktwerking een gunstige invloed kan hebben op de prijzen voor OMS-diensten.

 

Wat is het OMS?

De afkorting OMS staat voor Openbaar MeldSysteem. Dit is het systeem waarmee gebouwgebruikers in staat worden gesteld om een detectie van een (beginnende) brand via een automatische brandmeldinstallatie rechtstreeks en automatisch door te melden aan de brandweer. In Friesland, Groningen en Drenthe wordt doorgemeld aan de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Bekijk dit filmpje voor een uitleg van het OMS.

De meeste OMS-abonnees zijn op grond van het Bouwbesluit verplicht om rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De meldkamer beoordeelt ontvangen meldingen en kan, indien nodig geacht, de brandweer alarmeren.

 

Ben ik wettelijk verplicht tot doormelden?

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een eventueel brandalarm rechtstreeks door te melden naar de brandweer. In de veiligheidsregio's Fryslân, Groningen en Drenthe is dit naar de meldkamer Noord-Nederland in Drachten. De wettelijke plicht is van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen.

Hoe kies ik een leverancier?

Als u als gebouwgebruiker wilt (blijven) doormelden naar de brandweermeldkamer dient u over een overeenkomst te beschikken met een zelf gekozen OMS-dienstverlener.

Alleen dienstverleners die voldoen aan de voorwaarden van de Meldkamer Noord-Nederland, kunnen OMS-diensten leveren. Op dit moment is van de onderstaande OMS-dienstverleners bekend dat zij OMS-diensten (willen gaan) leveren in Friesland, Groningen en/of Drenthe. Bij hen kunt u desgewenst een offerte aanvragen:

  • Bosch Energy and Building Solutions (contactpersonen Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn; 0800-0227999, optie 3; oms@nl.bosch.com)
  • Siemens Nederland B.V. (contactpersonen: Paul Penseel en Annemieke Pronk; 070-3331906; cm-oms.nl@siemens.com)
  • G4S Secure Monitoring B.V. (088-2345657; Fire360@nl.g4s.com)
  • ASB Security BV (contactpersonen: Diana Smit en Wolter Schunselaar; 040-2622322; oms@asb.nl)
  • Chubb Fire & Security B.V. (088-1124000; sales.fsy@chubbfs.nl)

Wilt u overstappen, dan dient u er rekening mee te houden dat het moment waarop u kunt migreren afhankelijk is van
- het moment waarop u een overeenkomst aangaat met de OMS-dienstverlener van uw keuze;
- het moment waarop u of de ontvangende OMS-dienstverlener aan de latende OMS-dienstverlener doorgeeft dat u een overeenkomst bent aangegaan met de ontvangende OMS-dienstverlener;
- de personele mogelijkheden die de Servicedesk van de veiligheidsregio's in Noord-Nederland heeft om mee te werken aan het testen en
- de opzegtermijn van de lijnverbindingen die de latende OMS-dienstverlener heeft (veelal 1 of 2 maanden).

U dient er ook rekening mee te houden dat u mogelijk verplicht bent om tot het einde van de maand waarin u migreert, te betalen voor de dienstverlening van de latende OMS-dienstverlener.

Wat wordt er verder van mij verwacht?

Als gebouwgebruiker die door meldt aan de Meldkamer Noord-Nederland, wordt van u het volgende verwacht:

 

- U houdt uw gegevens actueel in het webportal van uw OMS-dienstverlener

- U handelt op juiste wijze bij een brandmelding

- U brengt/houdt de interne organisatie op orde

- U test uw installatie en handelt direct bij storingen

 

FAQ

De volgende vragen zijn opgenomen in de FAQ:

- Hoe meld ik mij als nieuwe gebruiker aan voor het OMS?

- Hoe gaat de meldkamer Noord-Nederland om met meldingen van brand?

- Wat moet ik doen als mijn brandmeldinstallatie een brandalarm meldt?

Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Veiligheidsregio:

Veiligheidsregio Fryslân:
OMS@brandweerfryslan.nl

Veiligheidsregio Groningen:
OMS@vrgroningen.nl

Veiligheidsregio Drenthe:
oms@vrd.nl

Delen