Hoe snel is de brandweer bij jou?

Normen voor opkomsttijd


Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de brandweer binnen acht minuten aanwezig moet zijn. Hieronder zijn de opkomsttijden per gebruiksfunctie van bedrijven opgesteld:

  • 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie.
  • 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen.
  • 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee punten of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie.
  • 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.

Uitruktijd en opkomsttijd
De opkomsttijd van de brandweer is de tijd tussen de melding en het moment dat de brandweer ter plaatse is. Onderdelen van de opkomsttijd zijn de tijd dat de brandweer ervoor nodig heeft om uit te rukken en de tijd die de brandweer nodig heeft om van de kazerne naar de brand te komen. Opkomsttijd is dus de tijd die het uitrukken kost vermeerderd met de rijtijd.

"Toen in ons bedrijf brand ontstond waren we de eerste minuten op onszelf aangewezen.
Gelukkig duurde het
niet lang voordat de brandweer arriveerde."
- F. Ruiterkamp

Rijtijd
De rijtijd is niet alleen afhankelijk van de afstand tussen brandweerkazerne en de plaats van de brand. Van invloed zijn ook eventuele verkeersbelemmeringen zoals bijvoorbeeld drempels en uitneembare paaltjes en het soort weg (verhard, onverhard of privé-terrein). De brandweer is daarom nauw betrokken bij de veranderingen in de openbare ruimte die invloed kunnen hebben op het uitrukken van de brandweer.

Wat jij kunt doen
Als bedrijfseigenaar kun je ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen voor de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten. Zo moeten delen van het gebouw die direct bedreigd worden door een brand, al voor de aankomst van de brandweer ontruimd zijn. Omdat je in de eerste minuten als bedrijf op jezelf aangewezen bent voor de ontruiming van werknemers, patiënten, bewoners of bezoekers is het belangrijk om de bedrijfshulpverlening goed in te richten.

Wij gebruiken cookies