Koolmonoxidemelders

Hoog of laag?

Lees hier waar je het best een CO-melder kunt ophangen.

Veel CO-melders signaleren CO niet

Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat niet alle CO-melders goed werken.

CO-test-6-alarm.jpg
Checklist Checklist

Koolmonoxide-vergiftiging: hoe te voorkomen?

  • Laat je verbrandingstoestel jaarlijks controleren
  • Veeg de schoorsteen jaarlijks schoon
  • Zorg dat roosters openstaan
  • Zorg voor voldoende ventilatielucht

Wat is een koolmonoxidemelder?

Een koolmonoxidemelder is een apparaat dat een alarm geeft als de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht te groot wordt.

Een koolmonoxidemelder moet niet gezien worden als een vervanging van de (jaarlijkse) controle van een verbrandingstoestel, maar zo'n melder kan wel levensbedreigende situaties voorkomen.

Hoe werkt een koolmonoxidemelder?

De sensor van een koolmonoxidemelder bestaat uit een gel. In deze gel zit onder andere zwavelzuur als elektrolyt. Als de sensor in de koolmonoxidemelder wordt blootgesteld aan hogere concentraties koolmonoxide dan normaal in een huishouden voorkomt, begint een chemische reactie. De concentratie van koolmonoxide drukken we uit in PPM (parts per million).

Kan ik weer genezen na koolmonoxide-vergiftiging?

Ja, vanaf het moment dat u geen koolmonoxide meer inademt, verdwijnen de symptomen binnen een paar dagen.

Slechts bij hoge uitzondering kan zuurstofgebrek hersenschade veroorzaken.

Waar moet ik op letten als ik een koolmonoxidemelder koop?

Koop alleen een koolmonoxidemelder die de norm NEN-EN 50291 op de verpakking heeft staan. Dit betekent dat hij aan de technische eisen in deze norm voldoet. Koop bij voorkeur een koolmonoxidemelder die 5 tot 10 jaar lang meegaat. Op de website van de Consumentenbond staat lijst met veilige koolmonoxidemelders.

Combimelder

Een combimelder is een koolmonoxidemelder en rookmelder in één. De keuze van een combimelder hangt af van de locatie waar deze geplaatst wordt. Als de melder wordt opgehangen in de ruimte waar het verbrandingstoestel zich bevindt, dan is een combimelder mogelijk. In deze situatie is de hoogte van ophangen namelijk gelijk.
In andere ruimtes verschilt de hoogte van ophangen en zal voor twee verschillende melders gekozen moeten worden. 
Zie ook het plaatsingsadvies voor koolmonoxidemelders.

Een koolmonoxide-melder meet of er koolmonoxide is, een rookmelder meet of er rook is.

Onderhoud van een koolmonoxidemelder

Controleren

Een koolmonoxidemelder kan waarschuwen voor onveilige situaties veroorzaakt door koolmonoxide. Controleer regelmatig de goede werking van een koolmonoxidemelder volgens specificaties van de leverancier.

Vervangen

Koolmonoxidemelders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde. 

Wel alarm, maar niets gemeten

Hoe kan het dat hulpdiensten na een koolmonoxide-alarm geen hoge koolmonoxide-waarde meten?

Als de koolmonoxidemelder een alarm geeft, dan is er een verhoogde concentratie koolmonoxide in de ruimte aanwezig. Soms wordt tijdens een onderzoek door de hulpdiensten geen verhoogde concentratie koolmonoxide aangetroffen. De koolmonoxide is dan mogelijk al door ventilatie door frisse lucht verdrongen. De hulpdiensten kunnen proberen om de omstandigheden naderhand te reconstrueren, om de veroorzaker van het probleem te kunnen traceren.

Test jouw situatie

Herken jij de signalen van een CO-vergiftiging?

CO-test-2017.jpg

Waar hang je de kool-monoxidemelder op?

Waar je het best een CO-melder kunt ophangen, lees je in het plaatsingsadvies

De onderbouwing van dit plaatsingsadvies is te lezen in het rapport 'Onderzoek naar geadviseerde locaties CO-melders' van de Brandweeracademie.

Het kan zijn dat het installatievoorschrift in de handleiding van jouw CO-melder hiervan afwijkt. Als dit het geval is, neem dan contact op met de leverancier van melder.

Delen