Producten


De methode ‘Geen nood bij brand!' bevat enkele specifieke producten:

  • Convenant
  • Veiligheidsexpeditie en verslaglegging 
  • Middelen voor medewerkers en/of bewoners
  • Audits

Op deze pagina worden de producten beschreven.

Niet elke Veiligheidsregio gebruikt alle producten van de methode 'Geen nood bij brand!'. Voor gerichte informatie vanuit uw gebied kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

 

Convenant

Het convenant is een verklaring waarin Brandweer en instelling samen afspraken maken over de samenwerking. Elke brandweerregio is vrij om de invulling van het convenant te bepalen. Sommigen betrekken de GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) erbij. Andere regio's kiezen ervoor om een intentieverklaring te tekenen, in plaats van een convenant. Vraag uw regionale contactpersoon wat de gebruikelijke werkwijze is in uw gebied.

Veiligheidsexpeditie en verslaglegging

De Veiligheidsexpeditielijst is een door de brandweer opgestelde handreiking, die van pas komt bij de rondgang door een (zorg)instelling. Aan de hand van een expeditielijst bekijken brandweermensen, medewerkers van de zorginstelling en bewoners van de instelling waar het veilig is en wat veiliger kan.

Van de Veiligheidsexpeditie wordt aan de hand van de expeditielijst een helder en overzichtelijk verslag gemaakt, compleet met foto's van goede en 'foute' situaties. Het verslag maakt onverkort duidelijk hoe de veiligheid kan worden verbeterd. In de rapportage worden oplossingen geboden voor bestaande knelpunten en worden de kosten benoemd.
mwb-roosendaal_afgedekte-vluchtroute-aanduiding-200.jpg (1)

Middelen voor medewerkers en/of bewoners

  • E-learning module 
  • Doelgroepenmiddag
  • Masterplan
  • Ontruimingsoefening
  • Table top oefening

Zie hieronder voor de middelen.

Vraag uw regionale contactpersoon van Geen nood bij brand naar de mogelijkheden voor het gebruik van bovengenoemde middelen.

Audits

Na het doorlopen van het hele stroomschema van onderdelen die binnen Geen nood bij brand toegepast kunnen worden, zullen er audits plaatsvinden. In deze audits wordt bekeken of het veiligheidsniveau van de instelling voldoet aan haar visie, missie en de afgesproken planning in het proces Geen nood bij brand.

E-learning module 

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & Ontwikkeling wordt momenteel een e-learningmodule ontwikkeld voor BHV'ers. De module zet veel voorkomende situaties uiteen en zoemt in op de (beste) oplossingen. E-learning is betaalbaar en maakt bedrijfshulpverlening voor medewerkers toegankelijk.

Doelgroepenmiddag

Het is mogelijk om een middag te organiseren voor de doelgroep, waarbij allerlei veiligheidsaspecten de revue passeren. In overleg met uw regionale contactpersoon en aan de hand van de doelgroep in de instelling wordt bepaald hoe de doelgroepenmiddag invulling krijgt.

Masterplan  

Het masterplan kan dienen als visiedocument en planning voor de instelling. Hierin bepaald zij haar gewenste veiligheidsniveau en benoemd tevens de stappen die genomen moeten worden om dit gewenste niveau te bereiken. Aan de hand van dit plan kan de audit gemakkelijker plaatsvinden.

Ontruimingsoefening

De ontruimingsoefening is de testmethode bij uitstek, om te ontdekken of de theorie ook in praktijk uitvoerbaar blijkt. In samenwerking met de plaatselijke brandweer kan een oefening worden uitgezet, waarbij de BHV haar deel van een incident beoefend en dit incident vervolgens overdraagt aan de brandweer. De samenwerking tussen BHV en brandweer wordt geoefend, zodat deze bij een daadwerkelijke calamiteit vloeiender kan verlopen. Tevens heeft de BHV haar eigen leermoment wat geëvalueerd wordt.
Ontruimingsplattegrond.png

Table top oefening

Een table top oefening is een 'papieren oefening', waarbij scenario's worden geschetst en doorgesproken, die daadwerkelijk zouden kunnen plaatsvinden in de instelling. Hierbij kan een vervolgstap worden genomen op de ontruimingsoefening. Nadat bewoners in veiligheid zijn gebracht, komen er nog andere praktische zaken op medewerkers en directie af. Deze zaken worden meegenomen in de table top oefening.

Stel je vraag

Niet kunnen vinden wat je zocht? Neem contact met ons op en stel je vraag met dit formulier. Selecteer op de kaart je waar je je bevindt of voor welke regio de vraag bestemd is.

Delen