Veiligheid in de zorg

Geen nood bij brand

Brand gaat niet alleen de brandweer aan. Het kan iedereen overkomen en iedereen heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Ook zorginstellingen. Voorkomen is altijd beter dan blussen en daarbij is samenwerking essentieel. Alleen samen kom je tot de best denkbare oplossingen, die minimaal voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen.
Zie hier de basis van ‘Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg'. Een project dat is uitgegroeid tot een methode, die inmiddels met succes landelijk wordt uitgerold.

Partners in veiligheid, dát is de gedachte. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het vergroten van de bewustwording rondom brandveiligheid. Daarmee zetten we gezamenlijk in op het realiseren van brandveiliger gedrag.

Hier vind je de ins en outs van ‘Geen nood bij brand!'. Een methode die succes verzekert. 

Samen op weg naar de top van brandveiligheid

Steun brancheorganisaties: Actiz, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Wil je meer weten over Geen nood bij brand? Download dan de folder Samen op weg naar de top van brandveiligheid.

Ervaringen met Geen nood bij brand

Siza in Arnhem heeft aan de basis gestaan van de methode ‘Geen nood bij brand!' Siza biedt ondersteuning overal waar mensen met een handicap belemmeringen ondervinden. De stichting beheert locaties in heel Gelderland en Midden-Brabant. De twee meest bekende zijn Het Dorp en 's Koonings Jaght.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw had Siza na een renovatie in Het Dorp problemen met de gebruikersvergunning, onder meer vanwege brandveiligheidsvoorschriften. Omdat de leiding meende dat er sprake was 'een gedeelde verantwoordelijkheid' werd contact opgenomen met de brandweer. In samenspraak werd kort daarna het project 'Geen nood bij brand!' opgestart. Het project leidde tot een methode, die momenteel landelijk wordt uitgerold.

Stel je vraag

Niet kunnen vinden wat je zocht? Neem contact met ons op en stel je vraag met dit formulier. Selecteer op de kaart je waar je je bevindt of voor welke regio de vraag bestemd is.

Peter Brugge

Peter Brugge heeft een spierziekte. Hij zit in een rolstoel en woont in een aangepaste woning. "Ik vroeg me wel eens af hoe het met me af zou lopen als er 's nachts brand uitbreekt. Mijn bed kan namelijk de kamer niet uit. Het is te groot om door de deur te kunnen. 

In het kader van ‘Geen nood bij brand!' hebben we samen met de brandweer naar een oplossing gezocht. Er bleken een soort dekens in de handel die je onder het matras kunt leggen. In geval van nood trek je iemand zo met matras en al naar buiten. Ik heb nu zo'n deken en dat slaapt toch een stuk rustiger."

peter-brugge-220.jpg

Henny Blanke

Henny Blanke, voormalig directeur Zorg bij Siza, ziet de brandweer als partner in veiligheid. "De brandweer is de specialist. Zij kunnen ons vertellen hoe je het best met de brandveiligheidregels kunt omgaan. Wij zetten daar onze praktijk tegenover en de dilemma's die daaruit voortkomen, bespreken we. Ik zie het als samenwerken aan veiligheid zonder wantrouwen."

Geen Nood Bij Brand

Brand gaat niet alleen de brandweer aan. Brand kan iedereen overkomen en iedereen heeft er ook een verantwoordelijkheid in.

GNBB-Omslagfoto-1280x720.jpg

Jolanda van Houten

Jolanda van Houten, medewerkster van de zorgstichting Fokus in Arnhem: "Wij hebben zelf contact gezocht met de brandweer omdat we weinig wisten over wat we moeten doen als er brand uitbreekt in één van de woningen. We werken voor lichamelijk gehandicapten die zelfstandig wonen. De brandweer is gekomen en vertelde over het project ‘Geen nood bij brand!'. We waren direct enthousiast en samen zijn we ermee aan de slag gegaan. Het is een mooi project, dat draait om samen denken en samen handelen."

Ilse Braam

Ilse Braam, belast met brandpreventie binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), staat vierkant achter het uitgangspunt ‘leren van elkaar en samen nadenken over brandveiligheid'.

"In mijn functie zei ik vroeger meestal: zus en zo moet het. Vanuit de methode 'Geen nood bij brand!' zit ik nu echter veel meer in een adviserende en meedenkende rol. Het vergde een hele omschakeling, maar op het terrein van brandveiligheid krijgen we nu in overleg met cliënten en medewerkers veel meer voor elkaar."
ilse-braam-220.png

Delen