Een veilige werkomgeving


Als het gaat om brandveiligheid op het werk hebben werkgever en werknemer beiden hun eigen verantwoordelijkheden. De werkgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand door bijvoorbeeld te voorzien in een brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, een ontruimingsalarm, borden met een vluchtroute-aanduiding en draagbare brandblussers. Daarnaast is het aan de werknemer om op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. Waar zijn de nooduitgangen en hoe werkt de brandmeldinstallatie? Op onderstaande pagina's lees je meer over brandveiligheid op het werk.

Normen voor opkomsttijd
De opkomsttijd van de brandweer is de tijd tussen de melding en het moment dat de brandweer ter plaatse is. Het uitrukken van de brandweer kost tijd, maar hoe lang duurt dit eigenlijk?

Bereikbaarheid bedrijven
Zijn alle locaties van jouw bedrijf snel en eenvoudig te bereiken bij het uitrukken van de brandweer? Bij brand moet de brandweer snel op de juiste locatie kunnen zijn.

Bluswatervoorziening
Bluswater is onmisbaar voor de brandweer. Op ieder terrein dient een openbare bluswatervoorziening te zijn. Maar wie regelt dat? Lees hier meer over de regels omtrent bluswatervoorziening.

Bedrijfshulpverlening
Als er op je werk brand uitbreekt of iemand valt, weet je dan wat je moet doen? Het is belangrijk dat er de juiste eerste hulp wordt geboden. De eerste hulpverleners bij een bedrijf zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers).

Calamiteitenplan
In situaties als brand, een bommelding of explosiegevaar is het belangrijk om een kantoorgebouw zo snel mogelijk te ontruimen. Om goed voorbereid te zijn op een calamiteit, is elke organisatie verplicht een calamiteitenplan te hebben.

Veilige kinderopvang en speelhallen
Wanneer je voor kinderen zorgt, doe je dat natuurlijk met de grootste zorg. Als het om veiligheid gaat, is een brandveilige omgeving van groot belang. Neem de juiste maatregelen om in jouw kinderopvang of indoor speeltuin brand te voorkomen.

Om goed voorbereid te zijn op een calamiteit, is elke organisatie verplicht een calamiteitenplan te hebben.

Wij gebruiken cookies