Veilig op kamers


Zit jouw huis bij de goede helft?
De helft van de studentenhuizen is niet brandveilig. Bij deze studentenhuizen zijn geen of onvoldoende brand- of rookmelders aanwezig. Ook is bij iets minder dan de helft van de ondervraagde bewoners van huizen het aantal brandblussers en andere blusmaterialen niet in orde. Andere veelvoorkomende problemen zijn geblokkeerde vluchtroutes, bijvoorbeeld doordat er in de gangen fietsen, kratten of andere spullen staan. Een vluchtplan ontbreekt in tachtig procent van de studentenhuizen. Veertig procent van de branden begint in de keukens. De vlam in de pan is de meest voorkomende oorzaak. Hoe zorg je er samen met je huisbaas voor de brandveiligheid van jullie studentenhuis?

Verantwoordelijkheden verhuurder en huurder
Brandveiligheid van een studentenhuis bestaat eigenlijk uit twee verantwoordelijken: de verhuurder en de studenten in de woning. De verhuurder moet zorgen dat de woning ‘kaal’ brandveilig is. Dit betekent dat er een rook- of brandmelder moet zijn, er moeten voldoende (gecontroleerde) blusmaterialen zijn en er zijn bepaalde bouwtechnische eisen waar de woning aan moet voldoen. De studenten in de woning zijn vervolgens verantwoordelijk voor hoe ze met de woning omgaan. Zijn bijvoorbeeld de vluchtwegen vrij, de branddeuren dicht en zijn de blusmaterialen toegankelijk? (Bron: LSVb)

 

Tip voor verhuurders

Deuren in de vluchtroute moeten makkelijk en snel te openen zijn. Gebruik maken van losse sleutels kan, maar deze zijn in panieksituaties vaak zoek. Sloten met een vaste draaiknop of panieksluiting hebben de voorkeur.

Checklist vluchtplan

Waar liggen de sleutels? Wie neemt welk kind en huisdier mee? Maak afspraken over een vluchtplan in geval van brand.
Wij gebruiken cookies