Verificatie van meldingen door gebruiker

Als gebruiker van een brandmeldinstallatie (BMI) ben je er verantwoordelijk voor om onbedoelde meldingen door bijvoorbeeld koken of douchen te voorkomen. Daarom is het aan de gebruiker om een melding te verifiëren (controleren). Dit kan door het toepassen van technische verificatie of door verificatie op locatie.

Technische verificatie

De verificatie van de brandmelding vindt plaats in de brandmelder zelf, door twee melderafhankelijke melders of verbeterde sensor- en intelligente meldertechniek. De betrouwbaarheid van de melding is zeer groot daarom heeft deze manier van verifiëren de nadrukkelijke voorkeur.

Tool technische verificatie

Federatie Veilig Nederland heeft een tool gemaakt om hulp te bieden om loze meldingen te voorkomen. Vraag ernaar bij uw installateur

Verificatie op locatie door de interne organisatie

In geval van een brandmelding krijgt de interne organisatie één minuut de tijd om de brandmelding te accepteren. Vervolgens krijgt de organisatie een aantal minuten de tijd om de brandmelding te controleren en bij loos alarm de brandmeldinstallatie te resetten. Als hulp van de brandweer noodzakelijk is, dan wordt direct een handmelder ingedrukt en contact opgenomen met de brandweer. Deze manier van verifiëren voorkomt dat de onbedoelde melding bij de meldkamer van de brandweer terechtkomt.

Top 3 oorzaken onbedoelde meldingen

  1. Bakken en braden
  2. Stoomvorming
  3. Kluswerkzaamheden
interne organisatie interne organisatie

Het is de verantwoordelijkheid van de interne organisatie om onmiddellijk en adequaat te reageren op het interne alarm. De eerste taak van de interne organisatie is poolshoogte nemen op de plaats van de melding. De interne organisatie verifieert wat er werkelijk aan de hand is.

  • Is er daadwerkelijk brand, of is er sprake van verkeerd ontwerp of verkeerd gebruik?
  • Is de hulp van de brandweer noodzakelijk?
  • Is ontruiming noodzakelijk, of kan deze juist stopgezet worden?
  • Kan de brand met beschikbare middelen zelf geblust worden?

Verder is het van belang om elke melding op te volgen met een actie om herhaling te voorkomen.

Onbedoelde melding

Natuurlijk kan het onverhoopt gebeuren dat er een onbedoelde melding veroorzaakt wordt. De praktijk leert dat de meeste meldingen onbedoeld zijn! De brandweer verwacht wel dat je de melding verifieert en dat je bereikbaar bent voor de meldkamer als ze je bellen om te vragen wat er aan de hand is.

Delen