Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden bij het verzenden van een automatische melding over internet zijn vergelijkbaar met het melden van een brand via 112.

  1. De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het ontdekken van brand.
  2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het melden van brand. Dat kan via 112 of door een automatische melding te versturen over internet.
  3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het kiezen van een aanbieder die de melding over internet kan overdragen.
  4. De meldkamer is verantwoordelijk voor het ontvangen van meldingen.
  5. Als een melder onverstaanbaar is, of de melder kan onvoldoende duidelijkheid geven over de locatie, dan kan de meldkamer de melding afwijzen. Dat geldt ook voor automatische meldingen die onduidelijk zijn.
  6. Als een meldkamer een automatische melding ontvangt en kan verwerken dan zal de meldkamer onmiddellijk een ontvangstbevestiging sturen naar de aanbieder. Vanaf dat moment is de meldkamer verantwoordelijk voor passende opvolging van de melding.
  7. Met de ontvangstbevestiging kan je als gebruiker aantonen dat je hebt voldaan aan de meldingsplicht.

Als de gebruiker geen gehoor krijgt bij 112, of geen ontvangstbevestiging heeft gehad na het verzenden van een automatische melding dan heeft de melder nog niet aan de plicht voldaan om de brand te melden.

verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid

Het onderscheid tussen verantwoordelijkheden van gebruiker en meldkamer (veiligheidsregio) is cruciaal:

  • De interne melding is gericht op de gebruiker en de gebruiker moet deze melding verifiëren.
  • De externe melding is gericht op de meldkamer en de meldkamer moet deze melding beoordelen.
Afbeelding brandmelder 2.png

Delen