Ontruimen bij brand

In geval van een brand in een pand is het van belang dat alle aanwezige personen op tijd een veilige plek kunnen bereiken. Een brandmeldinstallatie helpt om aanwezige personen tijdig te waarschuwen. De interne organisatie is opgeleid en getraind om ervoor te zorgen dat iedereen die aanwezig is in het pand in veiligheid wordt gebracht.

Handreiking

Artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om in geval van brand een ontruiming snel genoeg te laten verlopen. Meer hierover staat in de Handreiking 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand.

Delen