Beoordeling meldingen door de meldkamer

Het is de taak van de meldkamer om meldingen te ontvangen, beoordelen en passende hulp te bieden. Het beoordelen is een belangrijke taak omdat het merendeel van de automatische meldingen onbedoeld zijn. Het is de taak van de meldkamer om te voorkomen dat brandweereenheden voor niets uitrukken. Een goede beoordeling is dus van belang.

Hoe beoordeelt de meldkamer automatische meldingen?

Geverifieerde meldingen van brand worden beoordeeld als een dringende taak voor de brandweer. De meldkamer alarmeert onmiddellijk brandweereenheden die met hoge prioriteit naar het opgegeven adres gaan. Niet-geverifieerde meldingen worden beoordeeld als géén dringende taak voor de meldkamer. Dan zijn er twee opties, te weten:

1. Wettelijk of gecertificeerd

Indien er sprake is van een wettelijke verplichting om door te melden óf een melding van een gecertificeerde installatie, dan neemt de meldkamer contact op met de melder. Als er binnen 5 minuten geen duidelijkheid is, beschouwt de brandweer dit als een brandgerucht. De brandweer gaat dan met één voertuig met lage prioriteit ter plaatse om een verkenning uit te voeren.

2. Geen verplichting en kwaliteit onbekend

Als er geen sprake is van een wettelijke verplichting en de kwaliteit van de installatie is onbekend, dan wordt de melding beoordeeld als géén taak voor de brandweer. Er is geen opvolging door meldkamer of brandweer. Een en ander is vastgelegd in het beleidskader voor het beoordelen van automatische meldingen. Je zult begrijpen dat het dus van groot belang is dat je als gebruiker de juiste informatie over de wijze van verificatie kenbaar maakt bij de aanbieder.

Als de melder niet bijtijds bereikbaar is, dan heeft dat ongewenste gevolgen.

  • In geval van echt brand gaat er onnodig tijd verloren omdat de meldkamer meer tijd nodig heeft voor de beoordeling
  • Als er geen brand is, wordt er onnodig een brandweervoertuig gealarmeerd

Delen