Bouwen? Check het Bouwbesluit


Eisen van het Bouwbesluit
Als je gaat bouwen of verbouwen, moet je voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Doelen van het Bouwbesluit
Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid:

 • De kans beperken dat een brand kan ontstaan, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden.
 • Zorgen dat er geen slachtoffers vallen en dat mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, op tijd een veilige plaats kunnen bereiken.
 • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel.

De voorschriften zijn te vinden in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit en richten zich op de volgende onderdelen:

Voorschriften bouwbesluit

Een bouwwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuCheck de voorschriften omtrent brandveiligheid.

 • Verbod op roken en open vuur
 • Vastzetten constructieonderdeel
 • Aankleding
 • Brandveiligheid inrichtingselementen
 • Brandgevaarlijke stoffen
 • Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
 • Opslag in stookruimte

 • Veilig gebruik verbrandingstoestel
 • Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand
 • Hulp bij ontruiming bij brand
 • Deuren in vluchtroutes
 • Opstelling zitplaatsen en inrichting
 • Gangpaden
 • Beperking van gevaar voor letsel

 • Restrisico veilig vluchten bij brand
 • Overbewoning
 • Asbestvezels en formaldehyde
 • Bouwvalligheid
 • Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen
 • Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen
 • Kooldioxidemeter


Stappenplan bouwen of verbouwen
Doorloop de volgende stappen als je gaat bouwen of verbouwen:

Bouwen en verbouwen

Check altijd of je bouwplan past binnen o.a. het bestemmingsplan en de bouwverordening van de gemeente. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.

Wij gebruiken cookies