Bouwen? Check het Bouwbesluit

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet je een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet je je houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij meer risicovolle soorten gebruik vraag je bovendien een omgevingsvergunning aan bij de gemeente of een gebruiksmelding doen.

Omgevingsvergunning
Ga je een gebouw gebruiken dat nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Denk bijvoorbeeld aan een zorginstelling, kinderdagverblijf, basisschool of hotel. Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Ook voor sommige niet-bouwwerken heb je een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van de gemeente.

Gebruiksmelding
Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Moet je een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. Dit is niet verplicht.

Wat is het Bouwbesluit?
Als je gaat bouwen, verbouwen of een pand gebruiken, moet je voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Doelen van het Bouwbesluit
Er zijn technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken. Zowel voor gebouwen als andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. In diverse hoofdstukken komt ook het brandveilig gebruik van gebouwen aan de orde.

Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid met betrekking tot de brandveiligheid:

  • De kans beperken dat een brand kan ontstaan, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden.
  • Zorgen dat er geen slachtoffers vallen en dat mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, op tijd een veilige plaats kunnen bereiken.
  • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel.

Voorschriften bouwbesluit

Een bouwwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuCheck de voorschriften omtrent brandveiligheid.

BOR en MOR

Als u gaat bouwen zijn ook de BOR (besluit omgevingsrecht) en de MOR (ministeriele regeling omgevingsrecht) van belang. In de BOR staat onder andere beschreven voor welke activiteiten een omgevingsvergunning gewenst is en wie het bevoegde gezag is. Op deze site lees je alle informatie over de BOR. In de MOR staat onder andere beschreven welke gegevens de aanvrager van een omgevingsvergunning bij zijn aanvraag moet aanleveren. Maar ook in welke vorm en hoe. Op deze website lees je meer info.

 

 

 

Bouwen en verbouwen

Check altijd of je bouwplan past binnen o.a. het bestemmingsplan en de bouwverordening van de gemeente. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.

Delen