Teamleider Preparatie, taakveld Trainen en Oefenen

Kun jij mens- en taakgericht leidinggeven? Werk jij vanuit je kracht en kun jij andere inspireren om hetzelfde te doen? Dan zijn we op zoek naar jou om onze afdeling Preparatie te komen versterken.

Wie zijn wij

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zorgt voor veiligheid. Werken bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) betekent werken aan veiligheid. Wij zijn er voor alle 21 gemeenten in onze regio. We voeren voor hen taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. We zijn daarmee een onmisbare schakel in de fysieke veiligheid van inwoners van Zuidoost-Brabant.

Onze organisatie bestaat uit 3 sectoren: Bedrijfsvoering, Risico- en Crisisbeheersing en Incidentbestrijding. De sector Incidentbestrijding bestaat uit 3 afdelingen: Repressie, Preparatie en BPO (Beleid, Projecten en Onderzoek). We maken binnen de afdeling Preparatie onderscheid in de taakvelden Techniek & Facilitaire Zaken, Trainen & Oefenen en Planvorming. In ieder taakveld komen vraagstukken, ontwikkelingen en uitvoering samen. Deze moeten de operatiën van de brandweer op het gebied van paraatheid, vakbekwaamheid en repressie faciliteren. Een taakveld wordt aangestuurd door een teamleider.

Werkveld

Het werkveld van de sector Incidentenbestrijding is breed. De afdeling Preparatie opereert als verbindende schakel tussen de afdelingen Repressie en BPO, maar is ook schakel tussen de werkterreinen van de veiligheidsketen. Deze verbindingen komen tot stand op afdelings- en teamniveau, maar ook met andere organisatieonderdelen en (landelijke) netwerken. Het kunnen schakelen tussen de verschillende werkterreinen is één van de succesfactoren binnen de functie.

Wat vragen wij van je

Van een teamleider wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor het team en een taakveld en:

 • De verbinding zoekt met de repressie om daar behoeftes op te halen, deze om te zetten in doelen en bij voorkeur output gestuurd weg te zetten bij teamleden.
 • Interne en externe ontwikkelingen binnen het taakveld weet te analyseren, de consequenties hiervan aan te geven voor het beleid en deze vervolgens te vertalen naar de juiste aanpak en werkwijze voor de uitvoering hiervan.
 • De ontwikkeling binnen het taakveld vorm kan geven, voor de korte en langere termijn.
 • Leiding en sturing geven aan het geheel van activiteiten binnen het team en uitvoering geven aan het vastgesteld personeelsbeleid.
 • Het voeren van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus en het toezien op (duurzame) inzetbaarheid, vitaliteit van medewerkers en hun ontwikkeling. Medewerkers kunnen coachen in hun dagelijks werk, maar ook in veranderprocessen.
 • Jaarlijks het afdelingsplan opstellen en rapporteren over de uitvoering en realisatie daarvan.
 • Effectief kan omgaan met middelen en deze inzet op basis van nut en noodzaak, innoveert waar het kan.
 • Afstemming heeft met collega teamleiders, het afdelingshoofd en andere belanghebbende partners.
 • De voortgang, kwaliteit en kwantiteit en de output van het team bewaakt en indien nodig bijstuurt.

Welke kwalificaties vragen wij

Beschik je over de volgende kwalificaties:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • een afgeronde HBO–opleiding, relevant voor de functie;
 • ruime leidinggevende ervaring (essentieel voor deze functie);
 • de vaardigheid om visie en beleid te vertalen in operationele plannen en waar nodig nieuwe mogelijkheden te verkennen;
 • vernieuwings-, veranderings- en resultaatgericht.

Spreken deze werkzaamheden je aan? Beschik je over de juiste kennis en ervaring? Herken je jezelf in de kwalificaties die we hierboven noemen? En ben je ook nog inspirerend, helder in communicatie en ben je een bruggenbouwer?

Dan dagen we jou uit om te solliciteren!

Wat wij bieden

We zijn een organisatie waar ‘zorg voor veiligheid’ voorop staat. Onze cultuur is informeel maar professioneel. Je krijgt eigen verantwoordelijkheid met ruimte voor eigen ideeën en creativiteit. Je komt te werken in een dynamische werkomgeving.

 • Je solliciteert op de functie van Teamleider Preparatie, taakveld Trainen en Oefenen, waarbij we verwachten dat je op termijn ook op een ander taakveld kunt worden ingezet.
 • Een aanstelling bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • De functie is indicatief gewogen als Afdelingshoofd D. De functie is nog in ontwikkeling waarbij op enig moment een definitieve waardering van de functie plaats zal vinden.
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.675, - bruto per maand, in de aanloopschaal 9 en maximaal € 4.362, - bruto per maand, in de functionele schaal 10 (norm 1 oktober 2019 CAR-UWO) bij een 36-urige werkweek. Bij goed functioneren is uitloopschaal 11 bereikbaar waarbij een maximaal salaris geldt van € 5.017, - bruto per maand (norm 1 oktober 2019 CAR-UWO) bij een 36-urige werkweek.
 • Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je jaarsalaris, naar eigen inzicht te besteden.
 • Aansluiting bij pensioenfonds ABP, waarbij de werkgever 2/3 van de pensioenpremie betaalt.
 • Ruimte voor ontwikkeling en opleiding.
 • Een bijdrage leveren aan alle activiteiten binnen de organisatie op het gebied van veiligheid.
 • Flexibele invulling van je werktijden binnen een dagvenster van 7:00 tot 22:00 uur.

 Wil je reageren?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ben van Otterdijk, Kwartiermaker afdelingshoofd Preparatie (06-53864809). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Kim Peters-de Buck, HR-adviseur (040-2203825 of 06-21384833).

Solliciteren kan tot en met zondag 1 december 2019 via de 'werken bij pagina' op www.vrbzo.nl. Vóór vrijdag 6 december 2019 ontvang je bericht of je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op vrijdag 13 december 2019. Een geschiktheidsassessment is onderdeel van deze werving en vindt plaats op 16 december 2019.

Op 20 december 2019 vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Reserveer deze data alvast in je agenda.

 Wat is ons wervingsbeleid?

Deze vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijkwaardige geschiktheid krijgen medewerkers met een aanstelling bij VRBZO voorrang. Ook vrijwilligers van VRBZO worden uitgenodigd om te solliciteren.

Herplaatsingskandidaten binnen VRBZO hebben voorrang bij de invulling van deze vacature. Ook andere medewerkers worden uitgenodigd om te solliciteren, waarmee de mobiliteit wordt vergroot: voor herplaatsingskandidaten ontstaan nieuwe opties, waardoor het eindresultaat voor meerdere mensen iets kan betekenen.

Maak van deze vacature jouw nieuwe baan. Reageer direct!

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Eindhoven-centrum
Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
040-2203203

Contactgegevens

Telefoonnummer:
040 2203 441

E-mailadres:
hrm@vrbzo.nl

Delen