Specialist Brandveiligheid Milieu

Denk jij over de grenzen van een organisatie heen? Wil jij je sterk maken voor een veilige regio? Kun jij bijdragen aan verbinding tussen VRBZO en de samenleving? En heb jij expertise op het gebied van brandveiligheid? Dan hebben we jou nodig!

Werkveld
Je adviseert op een risicogerichte wijze het bevoegd gezag in de vergunningsprocessen over het voorkomen, beperken en kunnen bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Met de wetgeving als uitgangspunt breng je werkelijke risico’s in beeld. Je weegt deze risico’s af, je bekijkt de scenario’s die zich kunnen voordoen en je zoekt maatregelen die de veiligheid bevorderen. Je bent je hierbij bewust van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid.

 • Je adviseert het bevoegd gezag over aanvragen voor een 'Omgevingsvergunning, onderdeel milieu' of een 'milieumelding'. Je geeft advies wanneer een ontbrandingstoestemming gevraagd wordt en over ‘meldingen vuurwerk’. En je adviseert bij toezicht ‘Omgevingsvergunning, onderdeel milieu’ bij risicorelevante bedrijven.
 • Je draagt zorg voor een goede informatieoverdracht vanuit de vergunnigsfase naar de toezichtsfase en daar waar nodig naar de repressieve fase binnen de veiligheidsketen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het in onderlinge afstemming (mede) opstellen van (Brabantse) dienstverleningsovereenkomsten en werkwijzen, dusdanig dat de eigen processen optimaal aansluiten op de verguningsprocessen van de bevoegde gezagen.
 • Je treedt op als projectleider of projectmedewerker bij projecten.
 • Je ontwikkelt ‘best practices’ omdat de wetgeving of richtlijnen nog niet zijn afgestemd op nieuwe technologieën.
 • Je draagt bij aan het goed op elkaar laten aansluiten van (digitale) informatie uit de diverse processen. Je legt jouw digitale informatie zodanig vast dat we die kunnen integreren met andere in-of externe (proces)data.

Wat wij vragen van je

 • Je hebt minimaal een relevante HBO-opleiding afgerond (bijvoorbeeld Integrale veiligheid).
 • Je hebt affiniteit met chemie en/of milieu.
 • Je hebt algemene kennis van brandpreventie en milieukunde en inzicht in relevante ontwikkelingen, processen en aanpalende vakgebieden.
 • Je hebt de opleiding Specialist Industriële Veiligheid (SIV) succesvol afgerond of bent bereid deze te volgen (instroomeis is HBO of Bachelor diploma).
 • Je hebt theoretische en praktische kennis op het gebied van Fire Safety Engineering (FSE).
 • Je hebt kennis van en in inzicht in de regionale veiligheids- en rampenbestrijdingsorganisatie en in de gemeentelijke en regionale beleids- en planvorming.
 • Je bent vaardig in het leggen en onderhouden van in- en externe contacten die zich kenmerken door overleg, afstemming en samenwerking. Je bent in staat om de doelstellingen van VRBZO uit te dragen en te behartigen in een veld met vaak conflicterende belangen.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en vaardig in het opstellen van adviesrapporten.
 • Je zoekt samenwerking, bent creatief, resultaatgericht en weet te overtuigen.
 • Wanneer de mogelijkheid zich voordoet ben je in de toekomst bereid om een piketfunctie te vervullen.

Wie wij zijn 
Werken bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betekent werken aan veiligheid. Wij zijn er voor alle 21 gemeenten in onze regio. We voeren voor hen taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. We zijn daarmee een onmisbare schakel in de fysieke veiligheid van inwoners van Zuidoost-Brabant.

VRBZO wordt gevormd door drie sectoren: Bedrijfsvoering, Risico- en Crisisbeheersing en Incidentbestrijding. De vacature van Specialist Brandveiligheid en Milieu is vacant binnen de afdeling Omgevingsadvisering, onderdeel van de sector Risico- en Crisisbeheersing. De afdeling is verantwoordelijk voor de taken ten behoeve van een vroegtijdige structurele aandacht voor (integrale) veiligheid en het zoveel mogelijk structureel voorkomen van onveilige situaties.

Wat wij bieden
We zijn een organisatie waar ‘zorg voor veiligheid’ de drijfveer is. Onze cultuur is informeel maar professioneel. Je krijgt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid met veel ruimte voor eigen ideeën en creativiteit. Je krijgt de leukste collega’s en een inspirerende werkomgeving. En verder:

 • Een aanstelling met een proefperiode van een jaar en uitzicht op een vaste aanstelling in de functie;
 • De functie is indicatief gewogen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.805,- bruto per maand, in de functionele schaal 9 (norm per 1 januari 2018) bij een 36-urige werkweek. Bij aanvang van de werkzaamheden is het mogelijk, afhankelijk van ervaring, dat we je inschalen in aanloopschaal 8. Bij goed functioneren is op termijn uitloopschaal 10 bereikbaar met een maximaal salaris van € 4.225,- bruto per maand;
 • Bovenop je salaris een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je jaarsalaris, te besteden naar eigen inzicht.
 • Ruimte voor ontwikkeling en opleiding.
 • Flexibele invulling van je werktijden.

Wil je reageren?
Wij kijken uit naar jouw cv met begeleidende brief.

Voor meer informatie over deze functie kun je vanaf 20 augustus contact opnemen met Eurydice van Vliet, afdelingshoofd Omgevingsadvisering (040-2203698). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hanneke Huijs, HR-adviseur (040–2203830).

Solliciteren kan tot en met 2 september 2018 via https://www.vrbzo.nl/vacature/specialist-brandveiligheid-milieu-1-fte-36-uur/ . De gesprekken worden gehouden op 17 september 2018. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

 

Helmond
Deurneseweg 135
5701 CE Helmond
040-2203203

Delen