Programmamanager

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Zorg voor veiligheid

Werken bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) betekent werken aan veiligheid. Wij zijn er voor alle 21 gemeenten in onze regio. We voeren voor hen taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. We zijn daarmee een onmisbare schakel in de fysieke veiligheid van inwoners van Zuidoost-Brabant.
VRBZO wordt gevormd door drie sectoren: Bedrijfsvoering, Risico- en Crisisbeheersing en Incidentbestrijding. Voor het taakveld Trainen & Oefenen binnen de sector Incidentbestrijding is de afdeling Operationele Voorbereiding op zoek naar een:

Programmamanager (36 uur)
Ben jij iemand die van nature netwerkt en verbindingen tot stand brengt? Kun jij anderen goed coachen in ontwikkelingen en meenemen in veranderingen die plaatsvinden? Denk jij procesmatig en kun je anderen hierin begeleiden? Dan zijn we op zoek naar jou!

De functie
Binnen de sector Incidentbestrijding kennen we de operatien en de preparatie. De preparatie is opgedeeld in drie taakvelden: planvorming, techniek & facilitaire zaken en trainen & oefenen. Die medewerkers binnen die taakvelden zijn werkzaam in de afdeling Operationele Voorbereiding en de afdelingen brandweerzorg. Jij gaat je richten op het taakveld trainen & oefenen. Als programmamanager bestier je het totale taakveld: je draagt er zorg voor dat de basis op orde is en je bent toekomstgericht door vooruit te kijken. Hiermee zorg je ervoor dat we qua trainen en oefenen bijdragen aan de richting die we als VRBZO op willen, om kansen te creëren en om risico’s om te buigen. Hiervoor stuur je themahouders en projectleiders functioneel aan, zonder dat je hun hiërarchisch leidinggevende bent. Je doet dit door:

 • Opdrachtverstrekking naar en coaching van themahouders en projectleiders;
 • Het stimuleren van en sturen op een goede behoeftestelling vanuit de operatien en duiding van die behoeften binnen de preparatie;
 • Te sturen op een goede financiële planning en financieel beheer en op compliance ten aanzien van wet- en regelgeving

Samen met de programmamanagers planvorming en techniek & facilitaire zaken en met anderen binnen de sector maak je een meerjarenplan en adviseer je de sectorleiding hierover. Het is naar de toekomst toe ook mogelijk – indien dat opportuun is – dat je een overstap naar een ander taakveld maakt.

Context

De sector Incidentbestrijding bestaat uit 4 geografische afdelingen brandweerzorg en de afdeling operationele voorbereiding. De programmamanagers zijn gepositioneerd binnen de afdeling operationele voorbereiding. In 2015 is de sector Incidentbestrijding gereorganiseerd en zijn we een meer netwerkgerichte matrixorganisatie geworden. Dat is een ontwikkeling die in gang is gezet en jaren in beslag neemt, waarin rollen en werkwijzen veranderen, van mensen andere competenties worden gevraagd en de samenwerking opnieuw gestalte moet krijgen. We zitten midden in deze omschakeling en dat betekent dat we met elkaar continu aan het leren zijn. Wat we hiermee willen bereiken is dat de preparatie en de operatien goed op elkaar aansluiten. Dat kan als we vanuit de operatien scherp de behoeften weten te stellen en we binnen de preparatie daar passend op anticiperen en reageren. De verbinding tussen de operatien en de preparatie is daarom cruciaal en daar heeft de sector nog stappen in te zetten. Voor jou als programmamanager is hier een belangrijke rol weggelegd.

Ook inhoudelijk is VRBZO in beweging. VRBZO en de sector Incidentbestrijding bepalen momenteel de richting waarin we de komende jaren actief gaan bewegen. Dit leidt ook tot een veranderende vraag aan het taakveld trainen & oefenen. Het optreden vanuit vakmanschap staat centraal in onze organisatie om de burger adequaat te kunnen helpen in tijden van nood en om veilig op te kunnen treden. We willen dat vakmanschap verder versterken door persoonlijk eigenaarschap daarop en door aantoonbare vakbekwaamheid. Het bijzondere van de brandweer is dat we beroepsbrandweermensen en vrijwillige brandweermensen kennen, waardoor er verschillende dynamieken zijn. Voor beide groepen staat professionalisme echter voorop.

Wat vragen we van je
Je bent een professional met een leidinggevende-, economische, bedrijfskundige of bestuurskundige achtergrond en je hebt meer dan 5 jaar werkervaring binnen een netwerk georiënteerde omgeving. Je weet je weg te vinden in een matrixorganisatie, waarbij je zonder hiërarchisch de leiding te hebben je invloed aanwendt om zaken voor elkaar te krijgen en mede richting te bepalen. Je inspireert mensen en je brengt enthousiasme over. Een achtergrond binnen de brandweer en kennis van het werkveld en de processen daarbinnen zijn een pre.

Daarnaast beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • HBO+ of academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt verbindende, coördinerende en coachende vaardigheden
 • Goede adviesvaardigheden
 • Je bent analytisch, procesmatig sterk, planvaardig en een ontwikkelaar

Wat we bieden
We zijn een organisatie waar 'zorg voor veiligheid' de drijfveer is. Onze cultuur is informeel en professioneel. Je hebt een grote invloed op het functioneren binnen het taakveld en de samenwerking tussen de operatien en de preparatie. En verder:

 • Een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Het maximum salaris in de functionele schaal is € 4.740,- bij een 36-urige werkweek. Bij aanvang van de werkzaamheden is het mogelijk, afhankelijk van je ervaring, dat inschaling plaatsvindt in aanloopschaal 10. Bij goed functioneren is op termijn uitloopschaal 12 mogelijk;
 • Individueel Keuze Budget van 16,3% van je jaarsalaris, te besteden naar eigen inzicht;
 • Ruimte voor ontwikkeling en opleiding;
 • Flexibele invulling van je werktijden.

Wil je reageren
Wij kijken uit naar jouw cv met begeleidende brief. Deze vacature staat zowel intern als extern gelijktijdig open. Voor meer informatie over de functie kun je vanwege afwezigheid van het afdelingshoofd Operationele voorbereiding contact opnemen met Arie van Houwelingen, sectorhoofd Incidentbestrijding (06-27593619). Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Leo Gilsing, HR adviseur (040-2203671).

Vanwege de vakantieperiode wordt een lange sollicitatietermijn gehanteerd. Solliciteren kan tot en met 22 september 2017 via www.vrbzo.nl/vacaturebank.html. De eerste gespreksronde vindt plaats op 4 oktober 2017. Deze ronde is bedoeld voor een eerste kennismaking en verkenning. Het vervolg op de eerste gespreksronde is gepland op 12 oktober 2017. Reserveer deze data alvast in je agenda.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

Waalre
Monseigneur Bannenberglaan 36
5581 AH Waalre
040-2203203
Wij gebruiken cookies