Adviseur Omgevingsadvisering Industriële Veiligheid

Industriële Veiligheid

Normfunctie: Beleidsadviseur B / functionele schaal 11

Als Adviseur Omgevingsadvisering – Industriële Veiligheid streef je naar het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Je bent onderdeel van het Brabantse Brzo-samenwerkingsverband en je werkterrein betreft zwaardere chemische inrichtingen in de Provincie Noord-Brabant die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo).

Ben jij degene die enthousiast aan de slag gaat met het opbouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties? Kun je met behoud van een goede verstandhouding een ander overtuigen en je standpunt verdedigen? Weet jij om te gaan met verschillende organisatiestructuren en culturen en overzie je in complexe vraagstukken de verschillende belangen, maar verlies je het veiligheidsbelang niet uit het oog? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga jij bijdragen

Als Adviseur Omgevingsadvisering – Industriële Veiligheid zet je je in voor het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, teneinde rampen en zware ongevallen te voorkomen en/of mogelijke effecten daarvan te beperken. Je hebt een groot netwerk aan samenwerkingspartners die je actief benadert en waarmee je samen optrekt bij het geven van adviezen en kiezen van de juiste aanpak. Onze samenwerkingspartners zijn onder andere Veiligheidsregio Brabant-Noord, Veiligheidsregio Midden-West Brabant, Brzo-Omgevingsdienst Brabant, Inspectie SZW, Provincie en Waterkwaliteitsbeheerder.

 • Je zorgt ervoor dat Brzo-inrichtingen hun verplichtingen van het Brzo 2015 naleven door samen met de inspectiepartners een meerjareninspectieplan op te stellen en hier geef je uitvoering aan door samen met inspectiepartners bedrijven te inspecteren die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen;
 • Je geeft terugkoppeling over de inspectieresultaten en verwerft draagvlak voor de besluiten;
 • Je maakt concrete implementatieafspraken en houdt toezicht op de daadwerkelijke implementatie;
 • Je treedt adequaat op bij overtredingen met passende handhavingsmaatregelen of waarschuwingen;
 • Je zorgt ervoor dat inrichtingen die een bijzonder gevaar voor de veiligheid vormen over een adequate bedrijfsbrandweer beschikken door de aanwijstrajecten inhoudelijk, procesmatig en procedureel vorm te geven. Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming hierover voor;
 • Je adviseert de provincie en gemeente en je medecollega’s over risico’s en veiligheidsmaatregelen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen of geven van input over landelijk beleid en modellen. Indien nodig vertaal je landelijk beleid naar regionaal beleid en biedt dit ter besluitvorming aan bij het bestuur van de Veiligheidsregio.

Wie wij zoeken

 • Je bent in staat om je rol zelfstandig te vervullen en durft je vrij te bewegen binnen de gestelde kaders;
 • Je bent in staat om duurzame relaties op te bouwen met je samenwerkingspartners;
 • Je staat stevig in je schoenen, bent overtuigd van je eigen adviezen en durft een streep te trekken waar nodig, zonder hierbij het begrip voor de andere kant van de tafel te verliezen.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde HBO/ WO opleiding (bij voorkeur: chemie, chemische technologie of milieukunde)
 • Je hebt de opleiding Specialist Industriële Veiligheid (SIV) succesvol afgerond of bent bereid deze te volgen (instroomeis is HBO of Bachelor diploma);
 • Je bent bereid de relevante Brzo+ opleidingen zoals bijvoorbeeld basiskennis Brzo, auditvaardigheden, inspectiemethodiek, te volgen zodat je NIM gecertificeerd wordt om zelfstandig te kunnen inspecteren;
 • Je hebt een goed analytisch en conceptueel vermogen en je bent in staat verantwoordelijkheid te dragen;
 • Je hebt een goed gevoel voor organisatorische, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • In complexe vraagstukken overzie je de verschillende belangen, maar verlies je het veiligheidsbelang niet uit het oog;
 • Ervaring in het vakgebied is een pré.

Wie wij zijn

Als onderdeel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de afdeling Omgevingsadvisering zorg voor de taken ten behoeve van een vroegtijdige structurele aandacht voor (integrale) veiligheid en het zoveel mogelijk structureel voorkomen van onveilige situaties. “Zorgen dat gekozen wordt voor een veilige leefomgeving” is het streven van de medewerkers van de afdeling Omgevingsadvisering. Naast het adviseren van het bevoegd gezag en inspecteren van de risicovolle bedrijven, beïnvloeden ze de omgeving door middel van voorlichting en communicatie. De afdeling Omgevingsadvisering bestaat uit een jong team van mensen die erg gedreven zijn en staan voor hun vak.

Wat wij bieden

We zijn een organisatie waar ‘zorg voor veiligheid’ voorop staat. Onze cultuur is informeel maar professioneel. Je krijgt eigen verantwoordelijkheid met ruimte voor eigen ideeën en creativiteit. Je komt te werken in een dynamische werkomgeving met collega’s die er voor gaan. En verder:

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal (€ 2795,-) bruto per maand in de aanloopschaal 10 tot maximaal (€ 4859,-) bruto per maand in de functionele schaal 11 (norm 1 januari 2018) bij een 36-urige werkweek. Naarmate de ervaring die wordt opgedaan is uiteindelijk, na het doorlopen van de wachttijd, uitloopschaal 12 van toepassing;
 • Bovenop je salaris een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je jaarsalaris, te besteden naar eigen inzicht (bijvoorbeeld kopen van extra verlof, vakantiegeld of studiemogelijkheden);
 • Aansluiting bij pensioenfonds ABP, waarbij de werkgever 2/3 van de pensioenpremie betaald;
 • Ruimte voor ontwikkeling en opleiding tot het zijn van een volwaardig specialist;
 • Het kunnen bijdragen aan alle activiteiten binnen de organisatie op het gebied van veiligheid;
 • Flexibele invulling van je werktijden binnen een dagvenster van 7 tot 22 uur en mogelijkheid om thuis te werken.

Wil je reageren?

Wij kijken uit naar jouw cv met begeleidende brief.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Eurydice van Vliet, afdelingshoofd Omgevingsadvisering (040-2203698). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jessica Heinemans, HR-adviseur (040–2203827).

Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2019 via https://www.vrbzo.nl/werken-bij-vrbzo/

De gesprekken worden gehouden op dinsdag 29 oktober 2019. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Eindhoven-centrum
Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
040-2203203

Delen