Adviseur brandveiligheid (1 fte)

Als Adviseur brandveiligheid binnen de afdeling Objectadvisering zorg je ervoor dat het verlenen van vergunningen verder gaat dan goed- of foutkeuren. Jij zorgt ervoor dat je, door je praktische kennis van de Omgevingswet, gemeenten en partners optimaal begeleidt bij het proces van vergunningsaanvragen. Door kennis over brandveilige gebouwen en evenementen te vergroten, ben je verantwoordelijk voor een veiligere leef- en werkomgeving van duizenden mensen in Brabant-Zuidoost.

 

Binnen de afdeling zorg je voor stabiliteit en ben je de oplossingsgerichte collega op wie iedereen kan terugvallen. Je bent toegankelijk en weet je collega’s op een prettige manier te coachen. Een complexe situatie is voor jou een uitdaging die je met je hart voor veiligheid graag aangaat. Je beschikt niet alleen over de nodige kennis, je hebt ook empathisch vermogen en weet mee te denken met iedereen die een hulpvraag heeft.

 

Wie wij zijn
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie die zich bezig houdt met het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en incidenten. De afdeling Objectadvisering houdt zich bezig met de analyse en beoordeling van brandveiligheidsrisico’s van gebouwen en evenementen (zoals GLOW) en adviseert over maatregelen om deze risico’s te beperken. Onze cultuur is informeel maar professioneel.

Wat ga jij bijdragen

 • Je brengt advies uit aan gemeenten binnen het werkgebied van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over complexe brandveiligheidsrisico’s en maatregelen in de planfase, houdt toezicht op de naleving van brandveiligheid en adviseert over handhaving in de uitvoerings- en gebruiksfase;
 • Je genereert risico-informatie over de brandveiligheid aan de hand van scenario’s, mate van waarschijnlijkheid, impact en maatschappelijke ontwikkelingen, om advies uit te kunnen brengen over beheersmaatregelen ten aanzien van deze risico’s;
 • Je bent casemanager van grote evenementen en neemt deel aan de landelijke evenementenbijeenkomsten;
 • Je participeert in de totstandkoming van de planfiguren van de omgevingswet;
 • Je stimuleert het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven door actief aandacht te vragen voor brandveiligheid;
 • Je werkt nauw samen met en geeft advies en begeleiding aan de verschillende afdelingen binnen de brandweer, zoals operationele voorbereiding en incidentbestrijding;
 • Je bent adviseur voor het vakgebied brandveiligheid voor het eigen management en het bestuur. Jij weegt zelfstandig af wanneer het nodig is om te escaleren naar jouw afdelings- of sectorhoofd;
 • Je vertaalt bevindingen op basis van praktijkervaringen en onderzoeksresultaten naar beleidsvoorstellen op het gebied van brandveiligheid.

Wie wij zoeken

 • Je werkt graag samen met mensen en je vindt het leuk om een voorlichtende rol te hebben;
 • Je bent omgevingsbewust en beweegt mee met jouw netwerk zonder de belangen van de Veiligheidsregio uit het oog te verliezen;
 • Je bent zelfstandig en resultaatgericht en neemt je omgeving hierin mee;
 • Je bent toegankelijk en positief ingesteld.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur een relevante opleiding (bijv. Integrale Veiligheid of Bouwkunde);
 • Een afgeronde functioneel gerichte (brandweer/technische) opleiding(en) met specifieke kennis van preventie (bijvoorbeeld Specialist Brandpreventie IFV) of bent bereid deze te volgen (instroomeis is HBO of Bachelor diploma);
 • Goede communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Een proactieve en flexibele instelling;
 • Een afgeronde opleiding FSE en/of NFPA of bereidheid deze te volgen;
 • Kennis van risicogerichte aanpak;
 • Je hebt vaardigheid in het aanpassen van bestaand beleid binnen kaders en in het ontwikkelen van instrumenten, methoden en technieken;
 • Je bent bereid om een opschalingsfunctie te vervullen en op roulatiebasis buiten werktijd bereikbaar en beschikbaar te zijn.

Wat wij bieden   

 • Een aanstelling met een proefperiode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal (€ 2591,-) bruto per maand in de aanloopschaal 9 tot maximaal (€ 4225,-) bruto per maand, in de functionele schaal 10 (norm 1 januari 2018) bij een 36-urige werkweek. Bij goed functioneren is op langere termijn uitloopschaal 11 bereikbaar;
 • Je krijg daarnaast een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je jaarsalaris, dat je naar eigen inzicht kunt besteden;
 • Vergoeding voor bereikbaarheid t.b.v. de opschalingsfunctie;
 • Er is ruimte voor ontwikkeling en opleiding;
 • Je werktijden kun je voor het grootste deel zelf bepalen.

Wil je reageren?
Wij kijken uit naar jouw cv met begeleidende brief.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Daniel Petersen, Adviseur Objectadvisering (040-2203787/06-27821823). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hanneke Huijs-Palmen, HR-adviseur (040–2203830).

 

Solliciteren kan tot en met 28 augustus 2019 door je motivatiebrief en CV te mailen naar: hrm@vrbzo.nl 

De gesprekken worden gehouden op 13 september 2019. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

 

Eindhoven-centrum
Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
040-2203203

Delen