Beleid

Op deze pagina vind je beleid van Brandweer Brabant-Zuidoost dat nieuw is of dat we graag willen delen. Voorlopig vind je hier alleen nog beleid over goede bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen.

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn randvoorwaarden voor de kwaliteit van brandweerzorg.

Gemeenten zijn, in het kader van het uitvoeren van de verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg in de breedste zin, primair verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. De 3 veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben op basis van het Bouwbesluit beleidsregels opgesteld over de bereikbaarheid en bluswatervoorziening en deze door het bestuur en de gemeenten laten vaststellen. De aanleiding om de voormalige beleidsregels te herzien was drieledig: 

  1. Veranderde wetgeving: na de laatste wijziging van het Bouwbesluit in 2012 zijn de beleidsregels in 2013 geactualiseerd maar niet ter vaststelling aan het bestuur en de gemeenten voorgelegd. Hierdoor voldoen de 21 gemeenten niet meer aan de geldende wet- en regelgeving, zijnde het Bouwbesluit 2012.
  2. Veranderde inzichten: voor de bluswatervoorziening worden vooral brandkranen gebruikt. Om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen heeft Brabant Water op basis van handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland haar ontwerp aangepast waardoor de brandkranen met 60% afnemen.
  3. Veranderde positie brandweer: door de regionalisering moet er binnen de Veiligheidsregio eenheid van advisering komen waarbij de brandweer zich als partner van de gemeenten opstelt. Met de nieuwe beleidsregels adviseert de Veiligheidsregio niet langer op basis van individueel gemeentelijk beleid.De nieuwe beleidsregels zijn opgesteld in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Midden en -West. Het resultaat hiervan is één document dat in elke Brabantse Veiligheidsregio ter vaststelling wordt voorgelegd. 

Doelstelling

Het doel van de beleidsregels is om een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate bluswatervoorziening te borgen, zodat de Veiligheidsregio in staat wordt gesteld een adequate rol in de brandweerzorg te spelen.

Open hier het: Beleid bereikbaarheid en bluswatervoorziening

 

Delen