Een stormupdate 4-5 juni

  • Zuidoost-Brabant
  • 05 juni 2019

Code Oranje voor Brabant op 4 juni, procedure extreem weer gestart in Zuidoost-Brabant, 696 meldingen in 15 uur. Een terugblik op het onweer en onze voorbereidingen…

In de loop van dinsdag 4 juni ging de waarschuwing van KNMI voor Brabant over van code geel naar code oranje. Hoewel je nooit vooraf weet hoe het onweer gaat worden, besloten we in Zuidoost-Brabant om voorzorgsmaatregelen te nemen. We startten om 19.30 uur de procedure extreem weer, einde van de ochtend op woensdag schaalden we weer af. Dat betekent overigens niet dat alle posten op dat moment klaar waren.

De procedure extreem weer betekent onder andere dat er 2 centralisten extra komen werken op de meldkamer Brandweer. Verder zorgt iedere brandweerpost in de regio ervoor dat alle voorzieningen operationeel zijn. Daarmee kunnen we de meldingen zo snel en goed mogelijk verwerken en krijgen de meldingen waarbij elke seconde telt, voorrang op de andere meldingen

Een dag later…

Het beeld van de dag erna is heel divers, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat onze regio behoorlijk getroffen is. Zoals we nu kunnen overzien waren het vooral meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide takken.

Om een beeld te geven hieronder per gemeente het aantal meldingen dat tussen 4 juni 18.00 uur en 5 juni 9.00 uur bij de meldkamer binnen is gekomen.

Het daadwerkelijke aantal meldingen is waarschijnlijk nog meer. In de praktijk wordt een brandweereenheid op straat namelijk ook spontaan door omstanders gevraagd om hulp te verlenen. Dit wordt vaak niet als aparte melding geregistreerd. In de loop van woensdag 5 juni zijn vele posten nog bezig om de gevolgen van het zware onweer die gevaar voor personen of bouwwerken kunnen geven op te lossen.

Bereikbaarheid meldkamer

Kijkend naar het soort meldingen dat op de meldkamer binnenkwam tijdens de storm tot en met een groot deel van de woensdag blijkt dat er veel meldingen bij zijn die niet op de meldkamer horen. Dit zorgt voor een extra belasting van de meldkamer. Via verschillende kanalen blijven we dus aandacht vragen voor onderstaand overzicht. Ook andere regio’s in het land doen dit.

Op onze eigen meldkamer Brandweer werd tijdens de piek van de storm met maar liefst 8 centralisten gewerkt om alle meldingen te kunnen verwerken. Dit waren de 2 extra mensen die vanwege de procedure extreem weer waren opgeroepen en daarnaast is de nachtdienst eerder komen werken en heeft de avonddienst langer doorgewerkt.

Delen