TU/e en brandweer werken samen aan veiligheid en innovatie

  • Eindhoven
  • 21 maart 2018

Woensdag 21 maart ondertekenden Jo van Ham, lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Rob Brons, commandant brandweer en directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) het aangepaste convenant bedrijfsbrandweer. Hierin staan de formele afspraken van de vernieuwde samenwerking tussen beide organisaties; Brandweer Brabant-Zuidoost (onderdeel van VRBZO) is vanaf 21 maart 24/7 operationeel op en vanaf de campus van de TU/e. 

Win-winsituatie
Brandweer Brabant-Zuidoost en de TU/e werken al jaren goed samen. Kennis over gevaarlijke stoffen bij de TU/e en de ervaring bij de brandweer worden door de vernieuwde samenwerking nog krachtiger gebundeld. 

Volgens Rob Brons plukt VRBZO nu al de vruchten van deze vernieuwde samenwerking. “Door vanaf deze locatie uit te rukken, hebben we een betere dekking in het oosten van de stad. Het is zeker de moeite waard om te onderzoeken op welke vlakken we elkaar nog meer kunnen versterken, zowel operationeel als strategisch rondom veiligheidsinnovaties. Daar liggen kansen!”, aldus Rob Brons. 

Ook Jo van Ham is positief over de vernieuwde samenwerking: “De TU/e krijgt steeds meer het karakter van een stukje stad. Daar passen nieuwe samenwerkingen en kansen als deze prima bij. Een win-win situatie in het belang van de veiligheid van zowel de mensen op onze universiteitscampus áls in de stad Eindhoven.”

Delen