Systeemtest in Zuidoost-Brabant

  • Zuidoost-Brabant
  • 28 september 2017

Is de crisisorganisatie in Zuidoost-Brabant in staat om adequaat en volgens de wettelijke eisen te reageren op een crisis? Dat is dé vraag die binnenkort tijdens een systeemtest beantwoord moet worden.

Ieder jaar organiseert VRBZO een systeemtest: onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden getest door middel van een fictieve ramp of crisis. Doel hiervan is te kunnen beoordelen of onze crisisorganisatie functioneert volgens het wettelijk kader én of we voldoen aan normen die de inspectie van Veiligheid en Justitie (IV&J) vaststelt. De test vindt in de komende maanden plaats.

De test begint met een melding op de Gemeenschappelijke Meldkamer. Vervolgens worden alle crisisteams van de hoofdstructuur ingezet. In die teams zitten vertegenwoordigers van de hulpdiensten en gemeente(n). Zij proberen met elkaar grip op het (fictieve) incident te krijgen.

Waarom zo’n test?
Grote incidenten komen gelukkig zelden voor. Het is daarom noodzakelijk de crisisorganisatie regelmatig te beoefenen. We beschikken over plannen, procedures en afspraken. Maar zijn we in Zuidoost-Brabant daadwerkelijk goed voorbereid op een groot incident? We kijken kritisch naar ons functioneren om daarvan te leren en verbeteren.

Wat merkt u van deze oefening?
In principe zult u niets van deze test merken. De daadwerkelijke inzet van de operationele diensten (de brandweerwagens, ambulances en politiewagens) wordt tijdens de test namelijk niet beoefend. Dit gebeurt op andere momenten. Er zal dus ook op straat niets te zien zijn. Wel wordt er vanuit de meldkamer realistisch gealarmeerd, dus de oefenalarmeringen zullen zichtbaar zijn op diverse sites die meldingen van de hulpdiensten weergeven.

Delen