Hoofdofficier van Dienst

Brandweer Brabant-Noord (BBN) is het brandweerkorps voor de 17 gemeenten in Noordoost Brabant. De organisatie omvat ca. 950 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 39 brandweerposten en een centrale vestiging in 's-Hertogenbosch. Het korps maakt deel uit van de veiligheidsregio Brabant-Noord, waarin de 17 gemeenten in de regio samenwerken op het gebied van fysieke veiligheid.

Brandweer Brabant-Noord is voor de bezetting van de operationele leiding op zoek naar een:

Hoofdofficier van Dienst (HOvD) in opleiding

Voor het uitrukgebied West van Brandweer Brabant-Noord. Deze functie betreft een operationele nevenfunctie en dus geen hoofdbetrekking.

In verband met het ontstaan van een vacature in het piket HOvD-West zijn wij op zoek naar een kandidaat voor deze functie. Het uitrukgebied van de HOvD-West bestaat uit het verzorgingsgebied van de posten ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vlijmen, Cromvoirt, Vught, Drunen, Heusden, Haaren, Helvoirt, Berlicum, Boxtel, Liempde, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Sint- Oedenrode.

Wat ga je doen?
Vanuit je functie als HOvD vervul je de rollen van Leider COPI, compagniescommandant of Algemeen Commandant Brandweer. De taken en verantwoordelijkheden als HOvD tref je aan in het profiel van deze functie. Dit profiel is conform het landelijke model en aan het einde van de tekst opgenomen. 

Op het vervullen van de HOvD-functie is de Regeling Operationele Leiding BBN 2014 van toepassing. Deze kan desgevraagd worden toegezonden. Opgemerkt moet worden dat momenteel wordt gewerkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de operationele leiding van BBN. Dit kan betekenen dat in de toekomst de invulling van de functie gaat wijzigen.

Wat zoeken we?
Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten. Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je kent het bestuurlijke krachtenveld en betrekt deze bij het vertalen van operationele kwesties naar beleidsmatige context. Je straalt gezag en vertrouwen uit. Daarnaast verwachten we dat een kandidaat in het bezit is van het diploma Hoofdofficier van Dienst. Tevens vragen we geïnteresseerden die voldoen aan de instroomeisen zoals vermeld in het kwalificatiedossier van de opleiding HOvD en nog niet in het bezit zijn van het diploma, maar wel bereid zijn om dit te behalen, om te solliciteren. 

Voor de HOvD geldt een maximale opkomsttijd van 30 minuten, dit in verband met het COPI. Daarom is werken en wonen in het uitrukgebied een pré.

Wat bieden we jou?
Voor de functie van HOvD geldt een piketvergoeding gebaseerd op de landelijke 10/16 regeling. Formeel bestaat het piket HOvD-West uit 5 HOVD-en met als gevolg een vijfwekelijks piket en een pikettoelage van 8,28%. De pikettoelage wordt aangepast zodra het aantal personen dat deel uitmaakt van het piket wijzigt.

Voor medewerkers met een beroepsaanstelling bij Brandweer Brabant-Noord geldt dat zij de functie in de vorm van een oplegprofiel naast hun hoofdfunctie uitvoeren. Hierbij geldt dat de pikettoelage over het bruto maandsalaris wordt berekend over minimaal schaal 10 Max.

Voor medewerkers die hun hoofdbetrekking niet binnen Brandweer Brabant-Noord hebben geldt dat de pikettoelage wordt berekend over het maximum van salarisschaal 12 CAR (€ 5.520, - bruto). Deze piketvergoeding wordt in vier kwartalen uitbetaald. De daadwerkelijk gewerkte uren bij een oproep worden op declaratiebasis uitbetaald.

Nieuwsgierig geworden?
Nadere informatie over deze vacature kan verkregen worden bij Carolien Angevaren, Sectorhoofd Incidentbestrijding, via nummer 088-0208144 of bij Frank van Krieken, ROL-coördinator, via nummer 088-0208366.

Wil je reageren?
Stuur dan uiterlijk 23 april 2018 een sollicitatiebrief met CV naar Brandweer Brabant-Noord via www.werkeninnoordoostbrabant.nl en geef aan waarom jij de geschikte kandidaat voor deze functie bent.

De vacature is gelijktijdig in-en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Voor wat betreft de interne procedure: zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers worden uitgenodigd om te solliciteren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

De sollicitatiegesprekken staan gepland in kalenderweek 19 of 20 van 2018.

's-Hertogenbosch
Vogelstraat 45
5212 VL 's-Hertogenbosch
Wij gebruiken cookies