Brabant-Noord

Sector Risicobeheersing

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en het maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweerzorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.

Doel

De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden:

Veilige objecten

Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een ‘object’ kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).

Veilige omgeving

Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden.
Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren.
Iedereen wijzer in brandveiligheid
We weten er alles van… het voorkomen van brand en het verkleinen van de kans op brand is net zo belangrijk als de bestrijding ervan. Ons doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan.

Voorlichtingsprogramma’s

Wij willen iedereen helpen wijzer te worden in brandveiligheid. We willen zoveel mogelijk inwoners van onze regio bereiken. Daarvoor bieden wij voorlichtingsprogramma’s voor verschillende doelgroepen. Heb je interesse? Bel 088-0208103 of mail risicobeheersing@brwbn.nl

Openbaar Meldsysteem BBN

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van jouw inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coordinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR en gemeenten afspraken met elkaar en wordt er geoefend. Het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

 • Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
 • Advisering
 • Planvorming
 • Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
 • Operationele informatievoorziening
 • Versterken samenwerking

Kijk voor meer informatie ook op de website van onze Veiligheidsregio Brabant-Noord.

 

Brandweerzorg

Binnen Brandweerzorg vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en nazorg.

Doel

Brandweerzorg draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg.

 

Wijzer in brandveiligheid

Alle voorlichtingsprogramma’s van risicobeheersing op een rij.

We weten er alles van…

… het voorkomen van brand en het verkleinen van de kans op brand is net zo belangrijk als de bestrijding ervan. Ons doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan.

Wijzer

Wij willen iedereen helpen wijzer te worden in brandveiligheid. We willen zoveel mogelijk inwoners van onze regio bereiken. Sector Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord biedt voorlichtingsprogramma’s voor verschillende doelgroepen.

Bekijk ons aanbod hieronder. Heb je interesse? Bel 088-0208103 of mail risicobeheersing@brwbn.nl ons gerust.

Programma’s Maatschappij

Voor inwoners en organisaties

 • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
  Korte lijnen en structurele alertheid door integraal samenwerken op bedrijventerreinen. Bekijk hier de KVO-nieuwsbrieven voor ondernemers aangesloten bij een KVO-traject.
 • Ambassadeur Brandveilig Leven
  Training voor iedereen die graag bijdraagt aan een brandveilige leefomgeving. Van zorgprofessionals tot wijkraden.
 • Eerste Hulp Bij Ontruimen
  Simulatie van een ontruiming voor bhv’ers en zorgpersoneel.
 • Brandweer op School
  Landelijk lesprogramma over brandveiligheid en het werk van de brandweer.
 • Broodje Brandweer
  Senioren op visite bij de brandweer voor een goed gesprek over brandveiligheid.
 • Gastlessen Beroepsonderwijs
  Leerlingen in het beroepsonderwijs leren tijdens hun beroepsuitoefening kijken door de ogen van de brandweer.
 • Voorlichting
  Voor iedereen die meer wil weten over brandveiligheid.

 

Programma’s Bevoegd Gezag

Ondersteuning van gemeenten in vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken

Gids vol programma’s

Wil je het volledige aanbod in één oogopslag? Download de hele programmagids.

Naar alle projecten over Brandveilig Leven in Nederland? Bekijk de website www.loketbrandveiligleven.nl

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box