Nieuw commando unit voor Oost-Brabant

  • Aalst-Waalre
  • 17 januari 2020

Tijdens de vakdag voor specialisten op hulpverlening en crisisbeheersing vandaag 14 januari presenteerden de directeuren van de veiligheidsregio’s mevrouw Van Schaijk van Brabant-Noord en mevrouw De Kam van Brabant-Zuidoost de nieuwe Multidisciplinaire Commando Unit.

Opening MCU

‘Crisiscentrum op wielen’

Binnenkort beschikken de hulpdiensten van de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord over een Multidisciplinaire Commando Unit (MCU). Deze unit wordt ingezet bij grote calamiteiten, zodat leidinggevenden van brandweer, ambulancedienst, politie, bevolkingszorg en netwerkpartners overleg kunnen voeren over hun te volgen strategie. Met de komst van deze nieuwe commando unit zijn beide veiligheidsregio’s weer uitstekend gefaciliteerd, met als doel incidenten nog efficiënter te bestrijden. Afhankelijk van de complexiteit en de grootte van een incident schaalt een veiligheidsregio op waarbij een MCU het multidisciplinaire team de benodigde faciliteiten biedt.

Komende tijd wordt de MCU functioneel getest en worden functionarissen opgeleid en getraind in het gebruik van het voertuig. De veiligheidsregio’s streven er naar het voertuig medio april 2020 operationeel in te zetten. Het voertuig wordt gestald bij de brandweerpost van Aalst, van waaruit hij ingezet wordt in heel Oost-Brabant.

Opening MCU_4

Samenwerking

In beide regio’s was het materieel voor het commando plaats incident (CoPI) aan vervanging toe. Omdat de frequentie van inzet relatief laag is, is gekozen voor één voertuig dat dienst doet in twee regio’s. Het voertuig wordt gestald in de regio Brabant-Zuidoost. Personeel van die regio brengt bij een inzet in Brabant-Noord het voertuig ter plaatse. Bij langdurige inzet en oefeningen neemt Brabant Noord dit over. Buiten een directe besparing op de investering, levert de samenwerking in het beheer en onderhoud voor de komende vijftien jaar een aanzienlijke besparing op. Stel dat de MCU op twee plekken tegelijk nodig is, dan vangen de regio’s dat op met kleinere al bestaande faciliteiten.

Opening MCU_handeling (2)

Delen