Meldkamer Oost-Brabant officieel geopend

  • 's-Hertogenbosch
  • 16 mei 2019

Vandaag is de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Deze meldkamer is ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

Op maandag 9 april heeft de Meldkamer Oost-Brabant al succesvol intrek genomen in het vernieuwde pand Den Bosch. Met de verhuizing naar ’s-Hertogenbosch is de Meldkamer Oost-Brabant de tweede meldkamer die aangesloten is op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

De meldkamer: reddingsboei als elke seconde telt

Wie 112 belt kan erop rekenen dat er snel hulp komt, als de situatie daarom vraagt. Dag en nacht. Deze hulp begint al in meldkamers van de hulpdiensten: ambulancezorg, brandweer, Koninklijke Marechaussee en politie. De meldkamercentralisten ontvangen de noodoproepen, begeleiden en coördineren de juiste hulp en geven zorginstructies. Als elke seconde telt, sturen meldkamercentralisten de juiste hulpdienst naar de 112-beller.

Centralisten zijn een ware reddingsboei voor mensen in nood en soms ook voor hulpverleners. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de meldkamers en de mensen die er werken.

Samenwerken aan de meldkamer van de toekomst

In ons land spelen veiligheids- en zorgvraagstukken die steeds complexer worden. Bijvoorbeeld door de dreiging van terrorisme, maatschappelijke polarisatie, het veranderende zorglandschap en de vergrijzing. Bovendien verandert onze maatschappij voortdurend, onder meer doordat de technologie zich blijft ontwikkelen. Denk aan de invloed van sociale media en nieuwe technische mogelijkheden. Van alle meldkamermedewerkers wordt verwacht dat ze kunnen omgaan met deze veranderingen en de nieuwste technologieën. De meldkamers moeten toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Om dat mogelijk te maken, moeten we ons vandaag al buigen over hoe de meldkamer van morgen eruit moet zien.

Een landelijk netwerk

Ambulancezorg, brandweer, Koninklijke Marechaussee en politie werken straks in een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De politie beheert dit netwerk van samenwerkende meldkamers. Begin 2023 moet dit netwerk van meldkamers er zijn.

Betere dienstverlening

Dit netwerk van samenwerkende meldkamers zorgt ervoor dat straks alle meldkamerlocaties in het land heel snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen, beter bereikbaar zijn op piekmomenten en elkaar kunnen bijstaan als een meldkamer onverhoopt uitvalt en betere dienstverlening aan de burger.

Meldkamer Oost-Brabant

De Meldkamer Oost-Brabant is de tweede meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-meldkamerinfrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

 

Delen