Nieuwe jaar begon druk voor Brandweer Brabant-Noord

  • ´s-Hertogenbosch
  • 01 januari 2018

De jaarwisseling heeft vooral na twaalf uur ’s nachts veel inzet gevraagd van Brandweer Brabant-Noord. Oudejaarsdag zelf verliep relatief rustig. De brandweer is in totaal 52 keer uitgerukt. Er hebben zich geen voorvallen van agressie tegen brandweermensen voorgedaan.

Tussen middernacht en Nieuwjaars ochtend 8.00 uur waren er 29 incidenten. De inzet van de brandweer had voornamelijk te maken met kleine brandjes zoals containerbrandjes en het blussen van afval. Eén melding betrof een middelbrand in de kap van een woning in Geffen.

Twee grote branden
Er waren twee grote branden in de regio die veel menskracht en inzet vroegen. Rond 2 uur vannacht is een grote brand uitgebroken in een loods aan de Sint Anthonisweg in Boxmeer. Een aantal woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest. Bij de brand zijn vijf tankautospuiten, twee hoogwerkers en het Grootwatertransport ingezet. Het pand is volledig verloren gegaan.

In de vroege ochtend, rond 6.15 uur is brand bij een bedrijf aan de Saksenweg in Oss uitgebroken. De brand is overgeslagen op andere bedrijven, waaronder een transportbedrijf en een vishandel Vanwege de rookontwikkeling is een NL alert verstuurd met advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Er zijn drie tankautospuiten, een waterwagen, éen hoogwerker en een grootwatertransport ingezet. Vanuit Brandweer Brabant- Zuidoost is logistieke ondersteuning verleend, o.a. door de inzet van de Copi container. De brandweer is komende uren nog bezig met nablussen. In beide gevallen is er opgeschaald naar grip 1 voor de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten.

Geen agressie
Er hebben ook dit jaar zich geen voorvallen van agressie tegen brandweermensen in onze regio voorgedaan. De brandweermensen hebben ongestoord hun werk kunnen doen tijdens incidenten. Het is prettig dat onze brandweermensen dat ook dit jaar hebben ervaren.

Delen