Vergunning of melding

Duidelijkheid over noodzaak vergunning of melding brandveilig gebruik volgens BRO of Bouwbesluit.

De grondslag voor de noodzaak van een omgevingsvergunning gebruik ligt in het besluit omgevingsrecht (BOR) artikel 2.2. Voor de gebruiksmelding is dat bouwbesluit artikel 1.18 (BB12). In deze wetsartikelen worden termen gebruikt die niet zijn vastgelegd in de begripsbepalingen. Dit geeft onduidelijkheid en onzekerheid voor burger, ondernemer en overheid.

Brandweer Brabant-Noord heeft een flowsheet ontwikkeld waarin een koppeling gemaakt wordt tussen de bovengenoemde termen en andere wetgeving zoals de wet gemeentelijke basis administratie en algemene wet bijzondere ziektekosten. Ook wordt er gebruik gemaakt van de standaard bedrijfsindeling (SBI) van de Kamer van Koophandel. Brandweer Brabant-Noord gebruikt de flowsheet bij de advisering van het bevoegd gezag.

Hier kunt u de flowsheet downloaden. Als u deze uitprint op A1-formaat is de tekst het beste leesbaar. (bijgewerkt t/m 1-6-2013)

Wij gebruiken cookies