Test en onderhoud van uw doormelding

Doormelding tijdelijk inactiveren vanwege onderhoudswerkzaamheden

Uw brandbeveiligingsinstallatie moet periodiek worden onderhouden. Om te voorkomen dat tijdens het onderhoud per abuis een melding gedaan wordt, kunt u de doormelding tijdelijk "in onderhoud" zetten. Daarnaast moet de doormeldeenheid periodiek worden getest. Om misverstanden te voorkomen moet deze test worden aangekondigd.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de meldkamer, 088-0618129.

Sticker op de doormeldeenheid van Siemens, hierop staat ook uw meldnummer. 

Bij voorkeur tijdens kantooruren neemt u contact op met de meldkamer via telefoonnummer 088-0618129. Als de meldkamer druk is met een incident kan het zijn dat dit nummer niet direct wordt beantwoord. Probeer het later opnieuw.

Vermeld uw "Meldnummer" dit begint met het "21", gevolgd door 4 cijfers.

De medewerker van de meldkamer zal enkele controlevragen stellen en de doormeldeenheid voor een bepaalde tijd in onderhoud plaatsen.

Meldingen die in deze tijd binnen komen wordt niet opgevolgd en het variabele gebruikstarief wordt niet in rekening gebracht. Als het onderhoud of het testen gereed is, meldt u zich weer bij de meldkamer. Deze kan aangeven of de test geslaagd is en of het systeem weer naar behoren functioneert.

Na afloop van de overeengekomen tijd wordt de doormelding sowieso automatisch weer in gebruik genomen. Het is beter om het hier niet op aan te laten komen en zelf het initiatief te nemen voor het in gebruik nemen. Als de tijd automatisch afloopt buiten kantooruren kan het lastig zijn de juiste personen te bereiken als er nog sprake is van een storing.

Vanaf het moment dat de doormelding weer in gebruik genomen is, worden meldingen weer opgevolgd en wordt het variabele tarief weer in rekening gebracht.

Delen