Sector Risicobeheersing

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en het maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweerzorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.

Doel
De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden:

  • Veilige objecten
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een 'object' kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).
  • Veilige omgeving
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden.
  • Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren
Wij gebruiken cookies