Sector Incidentbestrijding

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en nazorg.

Doel

Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg.

Delen