Sector Risicobeheersing

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en het maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweerzorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.

Doel

De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden:

  • Veilige objecten
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een 'object' kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).
  • Veilige omgeving
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden.
  • Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid
    Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren.

Iedereen wijzer in brandveiligheid

We weten er alles van… het voorkomen van brand en het verkleinen van de kans op brand is net zo belangrijk als de bestrijding ervan. Ons doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan.

Voorlichtingsprogramma’s

Wij willen iedereen helpen wijzer te worden in brandveiligheid. We willen zoveel mogelijk inwoners van onze regio bereiken. Daarvoor bieden wij voorlichtingsprogramma’s voor verschillende doelgroepen. Bekijk hier ons aanbod. Heb je interesse? Bel 088-0208103 of mail risicobeheersing@brwbn.nl.

Openbaar Meldsysteem BBN

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van jouw inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg. Meer informatie over OMS lees je hier

Delen