Wat het OMS is

Wat is het openbaar meldsysteem

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van uw inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van actute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg.

Wat kost aansluiten op OMS?

De bijdrage per abonnee wordt mede bepaald door het gebruik van OMS. Bekijk hier de tarieven. 

Aansluiten of afmelden bij OMS en het doorgeven van wijzigingen

Wijzigen van contactgegevens kan via de account die u heeft bij Siemens Nederland N.V.

Een doormelding kunt u aanvragen of afmelden door te bellen met Siemens Nederland N.V. 070-333 2545, of stuur een bericht naar cm-oms.nl@siemens.com.

Als u niet verplicht bent aangesloten kunt u zich afmelden. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van uw situatie en de verleende vergunning.

Is aansluiten op OMS voor mij verplicht?

De wetgever kan een aansluiting op OMS voorschrijven als er sprake is van kwetsbare gebruikers of een verhoogd risico op een onbeheersbaar grote brand of brand met gevaarlijke stoffen.

Hieronder kunt u een tabel downloaden waarin alle denkbare redenen (motivaties) zijn opgenoemd, waarom u aangesloten zou willen zijn op OMS. Bij sommige motivaties is er sprake van een wettelijke verplichting, dit is in de tabel aangegeven.

Wanneer mag ik aansluiten op OMS?

Het openbaar meldsysteem is beschikbaar voor iedereen. OMS abonnees moeten voldoen aan de aansluitvoorwaarden;

  • De aangesloten installatie mag niet teveel onduidelijke of onnodige meldingen veroorzaken
  • De aangesloten installatie moet aan een minimaal kwaliteitsniveau voldoen
  • Bij melding moet onmiddelijk duidelijk zijn bij welke brandweeringang de brandweer het best kan inzetten
  • Bij melding moet de gebruiker mee werken aan beoordeling van de melding

Als u niet voldoet aan de aansluitvoorwaarden kan het abonnement stopgezet worden. Bij verplichte doormelding is er dan ook direct sprake van een overtreding van de voorschriften voor brandveiligheid.  

De volledige aansluitvoorwaarden vindt u bij uw accountgegevens op de Siemens website.

Verplicht of niet op basis van "Motivatie Doormelding"

Motivatie voor aansluiting op openbaar meldsysteem (OMS)

Delen