Toezicht op gebruik van OMS

Brabant Noord ziet er op toe dat de aangesloten abonnees op correcte wijze gebruik maken van het openbaar meldsysteem. De abonnee wordt aangesproken op meldgedrag en telefonische bereikbaarheid. 

Melden en verifiëren

De meldkamer van Brabant Noord ontvangt circa 200 automatische meldingen per maand. Meer dan de helft daarvan wordt veroorzaakt door fout ontwerp van de brandmeldinstallatie bij de gebruiker. Denk daarbij aan een optische rookmelder die te dicht in de buurt van een douche of kookplaat is gemonteerd. U kunt de leverancier van de brandmeldinstallatie daarover aanspreken. Elke melding van de brandmeldinstallatie moet worden genoteerd in het logboek. Met behulp van het logboek kunnen storingen worden opgespoord en verholpen. In het programma van eisen van uw brandmeldinstallatie staat hoeveel onechte en ongewenste meldingen maximaal toelaat is.

Het is de verantwoordelijkheid van de interne organisatie (BHV) om de automatische melding te verifiëren en nadere gegevens te verstrekken aan de meldkamer. Als de BHV niet telefonisch bereikbaar is, heeft dat twee consequenties;

  • Er gaan kostbare minuten verloren op de meldkamer
  • Bij uitblijven van contact wordt een brandweervoertuig gealarmeerd, dat blijkt achteraf vrijwel altijd onnodig te zijn.

Weliswaar kan het u niet kwalijk genomen worden dat uw installatie af en toe een onechte of ongewenste melding veroorzaakt, we rekenen er op dat de BHV onmiddellijk reageert op een melding en bijtijds bereikbaar is voor de meldkamer. Zie ook het artikel "alarmopvolging". Als er niemand aanwezig is omdat het gebouw buiten gebruik is, neem dan aub de moeite om de aansluiting op OMS tijdelijk af te melden of definitief stop te zetten.

 

Delen