Kwaliteitseisen aangesloten installatie

De kwaliteitseisen die worden gesteld aan uw brandbeveiligingsinstallatie zijn vastgelegd in het bijbehorende Programma van Eisen (PvE). Verschillende installaties kunnen in losstaande PvE's worden beschreven. In de meeste gevallen volgen de kwaliteitseisen uit bouw- of milieuregelgeving. Zie ook de pagina ben ik nog verplicht?

Ook de aanbieder van OMS en de meldkamer van de brandweer stellen bepaalde kwaliteitseisen.

Meldkamer brandweer

Als uw installatie voldoet aan het Programma van Eisen en periodiek wordt onderhouden is dat over het algemeen voldoende garantie op het goed functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie. Met een certificaat kunt u bovendien aantonen dat dit het geval is. Een brandbeveiligingsinstallatie van onvoldoende kwaliteit kan onnodige of onduidelijke brandmeldingen veroorzaken. De meldkamer mag niet belast worden met onnodige of onduidelijke brandmeldingen.

Een zeker niveau van ongewenste en onechte meldingen is toelaatbaar volgens de geldende normen. Als er bij de meldkamer een vermoeden bestaat dat deze ongewenste en onechte meldingen veroorzaakt worden door slecht ontwerp of gebruik dan kan daarvan aangifte gedaan worden bij het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente).

In álle gevallen wordt van de OMS abonnee verwacht dat hij de meldkamer ondersteunt bij het beoordelen van de melding, zie de pagina over alarmopvolging.

Aanbieder OMS

De brandmeldcentrale moet in staat zijn een alarmsignaal aan te bieden aan de doormeldeenheid. De verbinding tussen de brandmeldcentrale en de doormeldeenheid moet bovendien bewaakt worden op kortsluiting en draadbreuk. Het contact in de brandmeldcentrale moet daarom een bepaalde maximale en minimale weerstandswaarde hebben. Moderne brandmeldcentrales voldoen al aan deze eis. Zie detail 1 in onderstaande figuur.

De OMS abonnee is verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie en moet er dus voor zorgen dat deze weerstandswaarden akkoord zijn. Alleen zeer verouderde systemen werken nog met absolute weerstandwaarden {nul (gesloten contact) / oneindig (open contact)}. De doormeldeenheid kan dan niet het verschil zien tussen "gesloten contact" en "kortsluiting" of het verschil tussen "open contact" en "draadbreuk".

Dit is met een simpele ingreep te verhelpen door het bijplaatsen van de weerstanden. Deze ingreep moet gedaan worden door degene die normaal gesproken de brandmeldcentrale onderhoudt, in opdracht van de OMS abonnee. De ingreep laat zich goed combineren met het periodieke onderhoud van de brand, maar moet wel gelijktijdig plaatsvinden met het vervangen van de oude doormeldeenheid.

Delen