Alarmopvolging

Uw bedrijfsnoodplan

Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan moet u ook rekening houden met de werking van uw brandmeldinstallatie, de doormelding en de werkwijze van de alarmcentrale van Oost- Brabant.

Ontdekken en verifiëren

Zodra uw brandmeldinstallatie een alarm afgeeft wordt er van de BHV verwacht dat zij ter plaatse gaan kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie is er sprake van een intern alarm, in sommige gevallen leidt het ook direct tot een doormelding naar de brandweer. Dit wordt extern alarm genoemd.

De leverancier van uw brandmeldinstallatie kan een "vertragingstijd" inbouwen zodat de BHV een kans krijgt om te gaan verkennen voordat het externe alarm naar de meldkamer wordt verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wabo-bevoegd gezag (meestal de gemeente). Met de vertraging kan het aantal externe meldingen beheerst worden. Daardoor krijgt u ook grip op uw bijdrage voor het gebruik van OMS. 

Beoordelen

Zodra de externe melding wordt ontvangen door de meldkamer begint de medewerker van de meldkamer met het beoordelen van de melding. De centralist gaat proberen de BHV te bereiken. U heeft daarvoor drie telefoonnummers opgegeven via uw account bij Siemens. Zodra er een bevestiging komt dat er brand is, wordt onmiddellijk de brandweer gealarmeerd. 

Als de BHV onbereikbaar is gaan er kostbare minuten verloren tijdens het beoordelen van de melding. Als de meldkamer geen uitsluitsel kan krijgen dan wordt uiteindelijk toch ook een brandweervoertuig op pad gestuurd. Dit blijkt achteraf vrijwel altijd overbodig te zijn. Brandweer Brabant-Noord wil deze nodeloze alarmeringen zoveel mogelijk terugdringen. Als de BHV bereikbaar is dan kan de nodeloze alarmering voorkomen worden. In de aansluitvoorwaarden staat ook dat de interne organisatie bereikbaar moet zijn voor het beoordelen van de melding. 

Ook de BHV kan het initiatief nemen om contact op de nemen met de meldkamer. Daarvoor kan het telefoonnummer 088 - 061 81 24 gebruikt worden. Dit nummer wordt herkend als "hoge prioriteit", maakt u er dus alleen gebruik van bij melding en niet voor overige zaken zoals onderhoud. Als de brandweer beter voorbereidt ter plaatse komt kan zij u sneller helpen bij het noodgeval.

Ook als er sprake is van een onechte of ongewenste melding is het van belang dat u zo snel mogelijk nadere gegevens verstrekt. Zo kan voorkomen worden dat de brandweer nodeloos uitrukt.

Elke melding die wordt ontvangen door de meldkamer telt mee voor het bepalen van de variabele bijdrage aan OMS. Op deze wijze worden de kosten voor het in stand houden van OMS rechtvaardig verdeeld over de gebruikers. Alleen als een melding van te voren is afgemeld telt hij niet mee voor de variabele gebruikersbijdrage.

Betrouwbare melding

Een betrouwbare (geverifieerde) melding wordt door de meldkamer beoordeeld als een acute hulpvraag en er wordt dan onmiddellijk brandweer gealarmeerd.

Gewone rookmelders en handbrandmelders geven veel nodeloze alarmeringen en zijn dus, voor de meldkamer, onbetrouwbaar. De BHV is eerst zelf aan zet, dan pas de brandweer. Als u kunt aantonen dat u melders toepast die geen loze alarmeringen geven, dan kan afgesproken worden dat deze meldingen als "betrouwbaar" worden beoordeeld. Denk daarbij aan sleutel-handbrandmelders, een drukknop bij de receptie of automatische melders die zowel rook als hitte meten. Een melding van een automatische blusinstallatie(sprinkler etc.) wordt ook beoordeeld als betrouwbaar.

Een tweede, onafhankelijke melding wordt ook gezien als betrouwbaar. U kunt zelf bellen, maar u kunt ook gebruik maken van de techniek in uw brandmeldinstallatie. De leverancier van uw brandbeveiligingsinstallatie kan u bijvoorbeeld meer vertellen over het verschil tussen automatische detectie (rookmelders) en handmatige detectie (handbrandmelders). Als de meldkamer zowel een automatische als een handbrandmelding ontvangt, dan wordt dit ook gezien als een betrouwbare melding. 

Betere melding . . . betere brandweerzorg

Als er tijdig contact is tussen de BHV en de meldkamer dan kan de brandweer u beter helpen. Op de eerste plaats gaat er minder tijd verloren bij het beoordelen van de melding. Op de tweede plaats hoeft de brandweer ter plaatse niet meer te zoeken en kan direct hulp geboden op de exacte plaats in uw gebouw waar hulp noodzakelijk is. Als u beschikt over een persoon-zoek-installatie dan kan de exacte locatie van de brand ook worden doorgemeld aan de meldkamer van de brandweer. 

Delen