Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coordinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR en gemeenten afspraken met elkaar en wordt er geoefend. Het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

  • Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
  • Advisering
  • Planvorming
  • Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
  • Operationele informatievoorziening
  • Versterken samenwerking
Kijk voor meer informatie ook op de website van onze Veiligheidsregio Brabant-Noord

Delen