Manager Brandveiligheid

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt:

Manager Brandveiligheid (v/m)

36 uur per week

 

Deze vacature is ontstaan als gevolg van natuurlijk verloop.

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam, Deskundig, Daadkrachtig

 

Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulpverleners bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo’n 1.100 mensen dat effectief optreedt bij branden en ongelukken, maar ook bij het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regio heeft één miljoen inwoners, vele duizenden mensen die iedere dag komen werken, met elk jaar twee miljoen toeristen. Dat vraagt om slagkracht, om de bundeling van kennis en kunde en een professionele aansturing.

 

Algemene informatie

De afdeling Brandveiligheid is één van de zes afdelingen van de sector Risicobeheersing & Preparatie. De overige afdelingen van de sector zijn: Vakbekwaamheid, Operationele Informatie, Brandweerkunde, Brandveilig Leven en Industriële & Externe Veiligheid. Deze sector houdt zich bezig met het beheersen van risico's op het gebied van fysieke veiligheid en met de zorg voor een vakbekwaam, goed voorbereid en geïnformeerd uitrukpersoneel dat kan werken aan tactieken en technieken die met de tijd meegaan. Risicobeheersing werkt samen met ketenpartners aan het voorkomen en beheersen van (brand)veiligheidsrisico's in de samenleving. Van bewustwording over brandveilig gebruik bij inwoners en ondernemers in de regio tot het inspecteren van industrie waarbij gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Van advies over fysieke veiligheid bij grote infrastructurele projecten tot bouwtechnische oplossingen die de brandrisico's verkleinen.

 

Risicobeheersing is in ontwikkeling: de visie 'risicogericht werken' betekent een nieuwe manier van werken voor de afdelingen Brandveiligheid, Brandveilig Leven en Industriële & Externe Veiligheid. De visie geeft aan hoe de brandweer als organisatie kan meebewegen met huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de komst van de nieuwe Omgevingswet. De ontwikkeling die is ingezet volgens deze visie biedt tevens mogelijkheden voor Risicobeheersing om een effectievere en efficiëntere bijdrage kan leveren aan het voorkomen van incidenten, slachtoffers en schade.

 

Brandveiligheid

Brandveiligheid bestaat uit 10 adviseurs en 3 inspecteurs die ondersteund worden door een backoffice, een coördinator/kwaliteitsmanager en een dataspecialist. Brandveiligheid bestaat uit drie teams: Proactie, Brandveiligheid en het Expertiseteam Toezicht & Handhaving (ETC). De adviseurs Proactie en Brandveiligheid richten zich op het voorkomen van risicovolle situaties door zo veel mogelijk aan de voorkant van het bouwproces de verantwoordelijke partijen van advies te voorzien. Het adviseren vindt onder andere plaats via de vergunningsverleningstrajecten van het bevoegd gezag (de Gemeente en de Omgevingsdienst), via landelijk en lokale wetgeving en beleidstrajecten en via betrokkenheid bij processen van relevante externe partijen. Het ETC voert in opdracht van de gemeente inspecties uit waarbij gecontroleerd wordt op brandveiliggebruik van objecten waarvoor een vergunning dan wel gebruiksmelding is afgegeven. Met de ontwikkeling naar risicogericht werken wordt het maken van risico-analyses op basis van beschikbare gegevens ook een belangrijk product. Ook moet de afdeling zich ontwikkelen richting projectmatig werken en netwerken om de (brand)veiligheidsdoelen op een efficiënte en effectieve manier te bereiken.

 

 

Functie-inhoud van de Manager Brandveiligheid:

 • Geeft leiding aan de afdeling Brandveiligheid en geeft sturing aan de veranderprocessen.
 • Geeft sturing aan de visie ‘risicogericht werken’ voor het gehele afdelingsbeleid en uitvoeringsprocessen.
 • Draagt zorg voor de positionering en (door)ontwikkeling van de afdeling.
 • Levert als lid van het MT een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van (meerjaren)beleid van de sector R&P.
 • Adviseert de sectormanager op het gebied van fysieke veiligheid en brandveiligheid.
 • Houdt focus op financiële doelstellingen en bezuinigingen en bewaakt de geldstromen.
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met ketenpartners om gezamenlijk veiligheidswinst te realiseren in de regio.
 • Draagt zorg voor de realisatie van de doelen van de afdeling op het gebied van Brandveiligheid (ook op landelijk nivo).
 • Geeft leiding aan projecten van de afdeling.

 

 

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Leidinggevende ervaring, geeft duidelijk richting, is in staat om (moedige) keuzes te maken en geeft resultaatgerichte sturing
 • Vernieuwingskracht en verbindingskracht: in staat de afdeling te verbreden en mensen te ondersteunen en motiveren bij het vorm geven aan de nieuwe toekomst.
 • Netwerker op bestuurlijk niveau
 • Affiniteit met informatiemanagement
 • Is de schakel tussen de strategisch, tactische en operationeel niveau’s; weet concepten te vertalen naar praktijk en visa versa.

 

 

Salaris

De functie is in dagdienst en de inschaling vindt plaats op basis van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.384,- (salarisschaal 12) op basis van een 36-urige werkweek.

 

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S.P. Kuils (Sectormanager Risicobeheersing & Preparatie) telefoonnummer: 06-46344456. Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw T. de Haan (Manager P&O) telefoonnummer 06-51884652.

 

 

Solliciteren

Uw sollicitatie dient uiterlijk 26 maart 2017 in het bezit te zijn van Brandweer Amsterdam-Amstelland. U kunt uw sollicitatie indienen via solliciteren@brandweeraa.nl of onderstaand formulier.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Amsterdam-Amstelland hoofdkantoor
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam Zuidoost
Wij gebruiken cookies