Teamleider Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol en een Teamleider Bijscholing, Innovatie en Ontwikkeling

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt:

 

Teamleider Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol

en een Teamleider Bijscholing, Innovatie en Ontwikkeling

 

36 uur per week   

Locatie Teamleider Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS) standplaats is Schiphol/Badhoevedorp en een deel van de werkzaamheden vindt plaats op Kazerne Nico 

Locatie Teamleider Bijscholing, Innovatie en Ontwikkeling: standplaats is Kazerne Nico 

Waar ga je aan mee helpen bouwen en ontwikkelen?
Je gaat mee bouwen en ontwikkelen aan de afdeling Vakbekwaamheid, het brandweeronderwijs en de toekomst van ons korps. De afdeling heeft de volgende ontwikkelopgaven:

  • De brandweer wil een lerende organisatie worden;
  • waarin elke medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen (vakinhoudelijke) ontwikkeling en aantoonbaar vakbekwaam is;
  • we gebruiken hiervoor de nieuwste inzichten en innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs;
  • we dragen bij aan de verbetering van het oefenen op de kazernes zowel qua kwantiteit als kwaliteit;
  • we stellen een meerjaren Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) programma, planning en begroting samen die zodanig is ingericht dat elke medewerker in de gelegenheid is invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid m.b.t zijn of haar vakbekwaamheid;
  • we organiseren een betrouwbare, overzichtelijke, actuele en klantvriendelijke digitale registratie waarmee elke medewerker en leidinggevende zelf de vakbekwaamheid kan monitoren en aantonen;
  • we maken een plan voor de toekomst van BOCAS m.b.t omvang, inrichting, locatie, bestendige bedrijfsvoering, samenwerking met partners en didactische ontwikkeling;
  • we werken intensief samen met omliggende veiligheidsregio’s in Opleiden, Trainen en Oefenen;
  • we breiden de didactische kennis en ervaring van de medewerkers van de afdeling Vakbekwaamheid verder uit, zodat de producten die de afdeling Vakbekwaamheid levert beter aansluiten bij de ontwikkeling van elke deelnemer en een hoger leerrendement opleveren.
  • en op de langere termijn is de afdeling Vakbekwaamheid de regisseur in Opleiden, Trainen en Oefenen voor alle afdelingen binnen BAA;

Wie ben jij als Teamleider Bijscholing, Innovatie en Ontwikkeling?
Je bent een creatieve en enthousiaste teamleider die energie krijgt van het vormgeven en ontwikkelen van een nieuw team en het brandweeronderwijs van de toekomst. Je bent een verbinder, onderscheidend, flexibel en resultaatgericht. Je weet wat er speelt binnen de organisatie. Je hebt passie voor het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het verbeteren van het vakmanschap, zowel binnen je team als bij onze klanten. Je draagt graag bij aan het vormgeven van de afdeling Vakbekwaamheid.

Als teamleider Bijscholing, Innovatie & Ontwikkeling beschik je bij voorkeur over kennis en ervaring in onderwijs en heb je ervaring met innoveren en projectmatig werken. Je hebt ervaring met het geven van trainingen, een goede zelfreflectie en wilt jezelf blijven ontwikkelen.  Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden op academisch werk- en denkniveau en ervaring met advisering, beleidsontwikkeling en het aansturen van een team. Kennis en ervaring in het werkveld van de brandweer en repressieve inzetbaarheid in een piketfunctie is een pré.

Wat ga jij doen als Teamleider Bijscholing, Innovatie en Ontwikkeling?
Als teamleider ben jij één van de 3 teamleiders in de nieuwe afdeling Vakbekwaamheid die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om de ontwikkelopgaven voor de afdeling Vakbekwaamheid tot stand te brengen. Je geeft leiding aan team BI&O waarin Adviseurs en Oefencoördinatoren (7fte) werkzaam zijn en je maakt samen met de andere teamleiders, de manager en de beleidsadviseur deel uit van het MT van de afdeling Vakbekwaamheid. Je begeleidt, ondersteunt en motiveert de medewerkers die zelfstandig projecten uitvoeren waarmee de laatste ontwikkelingen in het vakgebied van de brandweer worden vertaald naar opleidingen, trainingen en oefeningen.  Voorbeelden hiervan zijn o.a. de energietransitie, ondergrondse incidentbestrijding, profchecks en taakdifferentiatie. Je zorgt voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en voor de afstemming met de andere teams van de afdeling Vakbekwaamheid. Je bent verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden. Je houdt functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor de innovatie van het brandweeronderwijs. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in het brandweervak op de voet en maak je gebruik van je netwerk om deze ontwikkelingen te implementeren binnen ons korps.

___________________________________________________________________________________________

Wie ben jij als Teamleider Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS)?
Je bent een teamleider met een sterk ondernemend karakter die energie krijgt van het runnen van BOCAS en dit meeneemt in het begeleiden, ondersteunen en motiveren van de medewerkers die je aanstuurt.  Je bent een netwerker, verbinder en een doorzetter die stuurt op resultaten. Je hebt passie voor het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het verbeteren van het vakmanschap, zowel binnen je team als bij onze klanten. Je draagt graag bij aan het vormgeven van de afdeling Vakbekwaamheid. Als teamleider BOCAS beschik je bij voorkeur over kennis en ervaring in het aansturen van een (commercieel) onderwijsteam. Je hebt een goede zelfreflectie en wilt jezelf blijven ontwikkelen. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden op academisch werk- en denkniveau en ervaring met advisering, beleidsontwikkeling en het aansturen van een team. Kennis en ervaring in het werkveld van de brandweer en repressieve inzetbaarheid in een piketfunctie is een pré.

Wat ga jij doen als Teamleider BOCAS?
Als teamleider ben jij één van de 3 teamleiders in de nieuwe afdeling Vakbekwaamheid die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om de ontwikkelopgaven voor de afdeling Vakbekwaamheid tot stand te brengen. Je geeft leiding aan het team BOCAS waarin Adviseurs, Planners, Beheerders  en Administratieve medewerkers werkzaam zijn (11 fte) en je maakt samen met de andere teamleiders, de beleidsadviseur en de manager deel uit van het MT van de afdeling Vakbekwaamheid. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van BOCAS, waarbij je zorg draagt voor de bedrijfsvoering. Je zorgt voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden. Je houdt functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Je ontwikkelt en beheert samen met je team een nieuw kwaliteitbeheersysteem voor de afdeling  Vakbekwaamheid en het brandweeronderwijs. Je werkt mee aan ontwikkeling en uitvoering van een plan voor de toekomst van BOCAS. Daarbij richt je je op verdergaande samenwerking met publieke en private partijen, de drie noordelijke Veiligheidsregio’s en de gezamenlijke brandweerschool.

Werken bij Brandweer Amsterdam-Amstelland
Ons werk stopt nooit. Dag in, dag uit staan wij klaar om te beschermen wat waardevol is. Wij bestrijden brand, redden levens en verlenen hulp bij ongevallen. Liever nog zijn we problemen een stap voor. Daarom zetten we ons in voor preventie en geven we voorlichting en advies.

Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Zo dragen niet alle brandweermensen een helm en vuurwerende kleding. Van communicatiemedewerker tot monteur, van controller tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Brandweer Amsterdam-Amstelland. Iedereen draagt vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van deze organisatie. Zowel fulltime als parttime.

Ons werk is dynamisch en veeleisend. We staan klaar voor anderen, maar ook voor elkaar. Met een goed advies, of juist een enthousiast idee. We denken niet in hokjes, maar vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen de brandweer op zijn gemak voelt. Een prettige werkomgeving is immers een goede stimulans om het beste uit jezelf te halen.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA) in ontwikkeling
De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is sinds oktober 2019 in ontwikkeling en wordt gevormd door de Brandweer en de afdelingen Crisisbeheersing en Innovatie & Informatie in wording. Ook de GHOR maakt deel uit van de veiligheidsregio. Samen werken wij aan een veiliger Amsterdam-Amstelland. Brandweer Amsterdam-Amstelland is het grootste onderdeel van de Veiligheidsregio en bestaat uit drie sectoren (Operationele Dienst, Risicobeheersing & Preparatie en Bedrijfsvoering). De komende jaren zal de inrichting van de Veiligheidsregio verder worden ingevuld.

Sector Risicobeheersing & Preparatie
De sector Risicobeheersing & Preparatie is opgebouwd uit 5 afdelingen, namelijk Risicobeheersing , Operationele Informatie, Vakbekwaamheid, Brandweerkunde en Informatiemanagement.

Deze sector houdt zich bezig met advisering over risicobeheersing aan het bevoegd gezag, andere veiligheidsregio’s, externe partijen en het bestuur. Dit ter voorkoming en beperking van risico’s op brand en andere incidenten op het gebied van fysieke veiligheid. Ook wordt  toezicht gehouden op het naleven van vergunningen op dat vlak. Op het gebied  van preparatie vormt de sector een schakel tussen preventie en repressie. Vanuit de sector wordt gefaciliteerd en advies gegeven over de richting van het  repressieve brandweerproces. De sector heeft als taak om (mede) te zorgen voor vakbekwaam, goed voorbereid en geïnformeerd uitrukpersoneel dat kan werken met tactieken en technieken die met de tijd meegaan.

Afdeling Vakbekwaamheid
De afdeling Vakbekwaamheid  is onderdeel van de sector Risicobeheersing & Preparatie. De afdeling is per 1 januari 2021 gereorganiseerd, hiervoor zijn Bureau Vakbekwaamheid en het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS) samengevoegd. De afdeling Vakbekwaamheid bestaat uit drie teams: Vakmanschap Kazernes, Bijscholing, Innovatie & Ontwikkeling en Brandweer Opleiding, training en Oefencentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (totaal 35 fte). De teamleiders zijn gepositioneerd onder de manager Vakbekwaamheid.

Wat bieden wij?
De inschaling vindt plaats op basis van leeftijd, opleiding en relevante ervaring, maximaal € 5.067,-- (salarisschaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Je kan rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05 % van je brutosalaris. Hiermee kun je keuzes maken die passen bij jouw wensen en doelen.

Je ontvangt reiskosten op basis van het aantal kilometers met een max. van 30 km enkele reis. Op basis van een 36-urige werkweek krijg je 144 uur verlof. Maandelijks ontvang je een bijdrage in de ziektekostenverzekering. Verder kun je gebruik maken van de sportfaciliteiten binnen onze organisatie.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Zoomers (manager Vakbekwaamheid), telefoonnummer 06 – 21 36 03 09. Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kun je contact opnemen met Mariëlle Mulder (P&O-adviseur), telefoonnummer 06 – 21 34 77 31

Solliciteren?
Heb je interesse in de functie? Solliciteren kan vóór 16 april 2021. Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@brandweeraa.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. We werken hard aan een open cultuur met ruimte voor ieders unieke talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen de zichtbare verschillen tussen mensen. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen.

Kazerne Nico
IJ-Tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Delen