Manager Risicobeheersing

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt:

Manager Risicobeheersing

‘Een manager met visie en overtuigingskracht en op wie ik kan bouwen. Ik hoop dat ik versteld zal staan van de doeltreffendheid en snelle doorbraken die deze manager gaat realiseren.’
Steve Kuils (sectormanager Risicobeheersing & Preparatie)

‘Werken bij de brandweer en bijdragen aan een veilige samenleving zonder dat je een brandweerachtergrond nodig hebt. Een uitdagende veranderopgave in een complex speelveld. Een mooie functie voor een ervaren manager die een uitdaging zoekt!’
Pita van Lange (strategisch adviseur sector Risicobeheersing & Preparatie)

Wat bieden we?

In jouw rol als Manager Risicobeheersing ga je de nieuwe afdeling Risicobeheersing vorm geven. De 35 professionals die onder de afdelingen Brandveiligheid, Brandveilig Leven en Industriële & Externe Veiligheid vielen, vorm jij tot één effectief samenwerkend team. De nieuwe structuur en nieuwe functieprofielen staan klaar om geïmplementeerd te worden, maar jij krijgt beslisruimte in de uitvoering van het reorganisatieplan. De professionals plaats jij op de juiste plek zodat ze optimaal hun kwaliteiten kunnen inzetten en begeleid worden naar hun nieuwe netwerkende afdeling.

De functie is niet alleen gericht op de interne reorganisatie. Jij krijgt de ruimte en het vertrouwen om een extern netwerk op te bouwen met belangrijke ketenpartners om positie voor de brandweer te creëren. We vragen je een wezenlijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van de visie van ‘risicogericht werken’ en het uitwerken van de visie in concrete plannen en acties. Hierbij kun je rekenen op de steun en samenwerking van de MT-leden van de sector Risicobeheersing & Preparatie, waar je zelf ook onderdeel vanuit maakt.

Wie zoeken we?

Je opereert op WO werk- en denkniveau en doorgrondt snel complexe vraagstukken, processen en krachtenvelden. Je bent een netwerker die gericht is op het neerzetten van resultaten in samenwerking met anderen. Je neemt afgewogen besluiten op basis van een uitstekende bestuurlijke sensitiviteit. Je wordt enthousiast van nieuwe ideeën, concepten en innovaties en kan anderen hierin meenemen. Je hebt ervaring met het trekken van (cultuur)veranderingen. Je stuurt de afdeling resultaatgericht aan en je stimuleert de professionals om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor de functie is het van belang dat je kennis hebt van de Wet op de Veiligheidsregio’s en de ontwikkelingen rondom het Omgevingsrecht.

Jij weet zelf dan ook als geen ander een netwerk op verschillende niveaus op te bouwen en de brandweer positie te geven bij externe partners. Je levert een wezenlijke bijdrage aan het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van de visie ‘risicogericht werken’ zowel intern als extern. Je bent gedreven om de visie uit te werken tot concrete plannen en acties.

De organisatie

Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulpverleners bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo’n 1.100 mensen dat effectief optreedt bij branden en ongelukken, rampen bestrijdt, crisissituaties beheerst en zicht inzet voor het voorkomen van brand en incidenten met gevaarlijke stoffen.

Brandweer Amsterdam-Amstelland ontwikkelt zich tot een organisatie die flexibele en risicogerichte brandweerzorg levert. Het voorkomen van branden en andere incidenten wordt steeds belangrijker en daar richt Risicobeheersing zich op. Dit kan de brandweer niet alleen. Hiervoor zoeken we samenwerking met ketenpartners, bedrijven en burgers en behalen in gezamenlijkheid resultaten voor een veilige fysieke samenleving. De adviseurs van Risicobeheersing zorgen voor het borgen van (brand)veiligheid door kennisontwikkeling, kennisdeling, beleidsrealisatie, geven van inzicht en overzicht, overleg, toetsing, advisering, training en voorlichting. Dit doen zij in een speelveld van verschillende belangen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en op verschillende niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch, operationeel). Om de ambitie waar te maken, is de transitie naar risicogericht werken ingezet.

Salaris

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 5.984,-- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van een fulltime aanstelling van 36 uur.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. van Lange (strategisch adviseur Sector Risicobeheersing & Preparatie), telefoonnummer 06 - 20633908. Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.I. van der Waal (P&O adviseur), telefoonnummer 020 – 555 6758.

Solliciteren

Uw sollicitatie dient vóór 17 september 2018 in het bezit te zijn van: Brandweer Amsterdam- Amstelland via solliciteren@brandweeraa.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op: 19 september 2018

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Brandweer Amsterdam-Amstelland voert diversiteitbeleid en wil graag dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam-Amstelland.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Delen