Adviseur Dekking & Inzet

Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulpverleners bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo’n 1.100 mensen dat effectief optreedt bij branden en ongelukken, maar ook bij het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regio heeft één miljoen inwoners, vele duizenden mensen die iedere dag komen werken, met elk jaar circa 5 miljoen toeristen. Dat vraagt om slagkracht, om de bundeling van kennis en kunde en een professionele aansturing.

Algemene informatie

De afdeling Operationele Informatie is één van de zes afdelingen van de sector Risicobeheersing & Preparatie. De overige afdelingen van de sector zijn: Vakbekwaamheid, Brandweerkunde, Brandveiligheid, Brandveilig Leven en Industriële en Externe Veiligheid.

De afdeling Operationele Informatie houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden; Dekking & Inzet, de Gemeenschappelijke Meldkamer, grootschalige evenementen, operationele informatie en data-analyse, crisisbeheersing, planvorming, bluswater en bereikbaarheid. Voor de afdeling Operationele Informatie zijn we op zoek naar een adviseur die een inhoudelijk specialist is voor de aandachtsgebieden Dekking & Inzet en de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Functie-inhoud

De adviseur Dekking & Inzet heeft onder andere de volgende taken:

 • Adviseert over de aandachtsgebieden Dekking & Inzet en de Gemeenschappelijke Meldkamer en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze aandachtsgebieden.
 • Beoordeelt bestaand beleid en doet verbetervoorstellen.
 • Draagt binnen aangegeven kaders standpunten uit richting interne afdelingen zoals de Operationele Dienst en externe partijen zoals de Gemeenschappelijke Meldkamer.
 • Werkt mee aan het beantwoorden van (interregionale) dekkingsvraagstukken en het opstellen van dekkingsplannen.
 • Ondersteunt en begeleidt verander- en verbeterprocessen en heeft hierbij aandacht voor informatiemanagement en informatiesystemen. Te denken valt aan: 
  - het optimaliseren van de samenwerking met de Gemeenschappelijke Meldkamer  waar het proces alarmering van de brandweer is belegd,
  - bijdrage geven aan de ontwikkeling van een informatie gestuurde brandweer.
 • Kan optreden als inhoudelijk deskundige, heeft contact met interne afdelingen en externe partijen.
 • Ondersteunt de coördinator Dekking & Inzet, bijvoorbeeld in de voorbereiding van organisatiebrede overlegvormen.

  Functie-eisen
   
  • HBO+ werk- en denkniveau.
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het optreden als adviseur/gesprekspartner.
  • Inhoudelijke kennis van de brandweer en operationele ervaring.
  • Kennis van het brandweerproces op de meldkamer.
  • Verbindt de wereld van de werkvloer en het management.
  • Vertaalt theoretische vraagstukken naar de praktijk van de brandweer.
  • Heeft affiniteit met het gebruiken en verbeteren van informatie gestuurde beleidsprocessen.
  • Minimaal 3 jaar ervaring met (bestuurlijke) beleidsadvisering.
  • Ervaring met projectmatig werken.
  • Organisatie & omgevingsbewust.Realiseert managementinformatie en rapportages over de voortgang van beleid.

   Salaris

   De functie is in dagdienst  en voor een periode van één  jaar. De inschaling vindt plaats op basis van leeftijd en ervaring, maximaal € 4.541,- (salarisschaal 10a) op basis van een 36-urige werkweek.

   Inlichtingen

   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. van Randwijk (waarnemend Manager Operationele Informatie), telefoonnummer: 06-10463820. Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Waal (P&O adviseur), tel. 020 – 555 6758.

   Solliciteren

   Uw sollicitatie dient voor 12 januari 2018 in het bezit te zijn van Brandweer Amsterdam-Amstelland. U kunt uw sollicitatie mailen naar solliciteren@brandweeraa.nl.

Hoofdkantoor Brandweer AA
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam Zuidoost
020-555 6666
Wij gebruiken cookies