Sirenes

Als je de waarschuwingssirene hoort, dan dreigt er acuut gevaar in je omgeving. Ga zo snel mogelijk naar binnen en zet de radio of tv aan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeentes zijn, maar ook alleen in één wijk.

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur gaat overals in Nederland de sirene af. Uw gemeente test of de sirene werkt. Je hoeft niets te doen.

Hoe werkt het?
Het alarm wordt ook wel het Waarschuwings-en alarmeringssysteem of waarschuwingsstelstel (WAS) genoemd. De sirenes worden handmatig via de computer geactiveerd door een medewerker op de 112 centrale in de regio. Daarom kan het tijdstip van het testalarm soms een kleine afwijking hebben. Bij het slecht of niet horen van het alarm kunt u dit laten weten via het klachtenformulier

Wat moet ik doen als de sirene gaat?
Ga naar binnen of blijf in de auto. Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Stem de radio af op de regionale omroep, kijk op website van de Veiligheidsregio of volg Twitter. Volg de instructies op. Als de sirene stopt, is de situatie niet per definitie weer veilig. Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is, kan je ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.
Meer over voorzorgsmaatregelen en hoe te handelen tijdens een crisis: www.crisis.nl/wees-voorbereid

Gebruik van sirene stopt in 2020
Tegenwoordig heeft de overheid bij een calamiteit de beschikking over een veel alarmeringsmiddelen: NL-Alert, crisis.nl, sociale media en eigen middelen van veiligheidsregio’s. Een van de grootste voordelen van deze modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat mensen specifieker geïnformeerd kunnen worden.

bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Delen