Wat is OMS?

De afkorting OMS staat voor Openbaar MeldSysteem. Dit is het systeem waarmee gebouwgebruikers in staat worden gesteld om een detectie van een (beginnende) brand via een automatische brandmeldinstallatie rechtstreeks en automatisch door te melden aan de brandweer. In Friesland, Groningen en Drenthe wordt doorgemeld aan de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Bekijk dit filmpje voor een uitleg van het OMS.

De meeste OMS-abonnees zijn op grond van het Bouwbesluit verplicht om rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De meldkamer beoordeelt ontvangen meldingen en kan, indien nodig geacht, de brandweer alarmeren.

Delen