Ben ik wettelijk verplicht tot doormelden?

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een (automatische) melding van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is dat de meldkamer in Amsterdam. De wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden is bijvoorbeeld van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen. Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 kunt u afleiden of uw gebouw een wettelijk verplichte doormelding dient te hebben.

Wanneer u níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, kunt u kiezen voor het vrijwillig doormelden naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC).

In uitzonderlijke gevallen en na toestemming van de brandweer en de meldkamer mag een “vrijwillige” installatie worden aangesloten op de meldkamer van Amsterdam. De brandmeldinstallatie en de OMS-aansluiting op de meldkamer moeten dan aan dezelfde eisen voldoen die gelden worden aan een “verplichte” doormelding.

Wat is een PAC?

Indien u géén wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden naar de meldkamer van de brandweer hebt, dan kunt een doormelding van een (rechtstreekse) branddetectie laten doormelden naar een PAC. De PAC verifieert een ontvangen brandmelding alvorens die zo nodig door te zetten naar de meldkamer van de brandweer. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Protocol Automatische Branddoormelding (VEBON protocol) via PAC naar RAC. De meldkamer in Amsterdam hanteert de beoordelingsprotocol voor het beoordelen van rechtstreekse meldingen die worden ontvangen via een PAC.

 

Wat wordt er van mij verwacht?

Van u wordt verwacht dat uw gegevens actueel zijn in het webportal van uw OMS-dienstverlener en dat u op de juiste wijze handelt bij een brandmelding. Wij verwachten dat u de interne organisatie op orde houdt en dat u uw installatie regelmatig test en direct handelt bij storingen.

Veelgestelde vragen

Benieuwd hoe u zich kunt aanmelden voor een OMS-aansluiting? Of hoe de meldkamer omgaat met meldingen van brand? We hebben alle veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Delen