OMS Amsterdam-Amstelland

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt brandmeldinstallaties in gebouwen met de meldkamer. Het werkgebied van de meldkamer beslaat de zes gemeenten van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Veranderingen per 1 januari 2021

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft tot 1 januari 2021 een concessieovereenkomst met KPN voor het leveren van OMS diensten. In praktijk werkt KPN nauw samen met ASB Security, die de OMS-aansluitingen op de meldkamer in Amsterdam verzorgen. Dat betekent dat elke gebouwgebruiker die een brandmeldinstallatie rechtstreeks wil laten doormelden naar de meldkamer, voor die alarmtransmissie gebruik moet maken van de diensten van KPN (en ASB Security). Op 1 januari 2021 eindigt die concessieovereenkomst en heeft u zelf de keuze om een (daartoe gecertificeerde) OMS-dienstverlener te kiezen en daarmee een overeenkomst af te sluiten. Elders op deze pagina kunt u zien uit welke OMS-dienstverleners u kunt kiezen.

Wat is het OMS?

De afkorting OMS staat voor Openbaar MeldSysteem. Dit is het systeem waarmee gebouwgebruikers in staat worden gesteld om een detectie van een (beginnende) brand via een automatische brandmeldinstallatie rechtstreeks en automatisch door te melden aan de brandweer.

Wettelijk verplicht tot doormelden?

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een intern alarm van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de brandweer.

Wat wordt er van mij verwacht?

Van u wordt verwacht dat uw gegevens actueel zijn in het webportal van uw OMS-dienstverlener en dat u op de juiste wijze handelt bij een brandmelding. Wij verwachten dat u de interne organisatie op orde houdt en dat u uw installatie regelmatig test en direct handelt bij storingen.

Hoe kies ik een OMS-aanbieder?

Als gebouwgebruiker die rechtsreeks moet doormelden naar de meldkamer van de brandweer bent u tot 1 januari 2021 nog abonnee van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en aangesloten op het OMS van de meldkamer.

Veelgestelde vragen

Benieuwd hoe u zich kunt aanmelden voor een OMS-aansluiting? Of hoe de meldkamer omgaat met meldingen van brand? We hebben alle veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Meer informatie

 

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via: oms@brandweeraa.nl

Delen