Zeer grote brand Eerste Helmersstraat in Amsterdam-West

  • Amsterdam
  • 11 oktober 2019

De brandweer is om 4.21 uur gealarmeerd over een zeer grote brand in twee leegstaande panden aan de Eerste Helmersstraat in Amsterdam-West. De vlammen slaan uit  de panden en breiden zich uit naar de omliggende panden. Door de sterke wind ontstaat er vliegvuur, brandende en gloeiende resten verspreiden zich door de lucht. Het omliggende gebied ondervindt weinig hinder van de rook.  Wel veroorzaakt dit een dikke laag brandresten op auto’s, scooters en fietsen in de buurt.

Bewoners van de omliggende panden worden gewekt en naar het revalidatiecentrum aan de Overtoom gebracht. Het merendeel van de bewoners vinden bij buurtgenoten onderdak. De betrokken hulpverleningsinstanties regelen onderdak in hotels voor die bewoners die voorlopig niet kunnen terugkeren naar hun woning.

Het bestrijden van een brand van deze omvang vergt de inzet van veel materieel en coördinatie van aanwezige hulpverleners. De brandbestrijding verloopt moeizaam omdat de achterkant van de panden lastig bereikt worden aangezien de woningen liggen aan diepe tuinen. Vanaf de straat zijde wordt met twee autoladders de brand onder controle gebracht. Om de bluswatervoorziening te optimaliseren wordt water aangevoerd via een grootschalig watertransportsysteem.

De voor- en achtergevels van de twee panden uit 1888 staan door de renovatiewerkzaamheden los. Door deze instabiele situatie storten de betrokken achtergevels in tijdens de bluswerkzaamheden. Tijdens de inzet zorgt de instabiele voorgevel voor een veiligheidsrisico. Als het sein brandmeester gegeven is wordt door een mobiele torenkraan en een hoogsloopkraan de historische gevels en bouwstellages gefaseerd afgebroken. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente is aanwezig om hierop toe te zien.

Meerdere panden aan weerszijde van de brandhaard lopen schade op maar hoe groot de rook- en waterschade is kan nu nog niet gezegd worden. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Delen