Tijs van Lieshout nieuwe commandant Brandweer Amsterdam Amstelland

  • Amsterdam
  • 19 juli 2019

Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout (55)
per 1 oktober 2019 aangesteld als commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

De heer Van Lieshout is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio's. De heer Van Lieshout heeft een lange staat van dienst binnen de brandweer. Hij was onder meer Regionaal Commandant bij Brandweer Gelderland Zuid (tussen 2003 en 2006) en Veiligheidsregio Limburg-Noord (tussen 2014 en 2017). Ook heeft hij verschillende (ad interim) rollen vervuld in veiligheidsorganisaties, zowel bij overheden als in het bedrijfsleven.

Tijs van Lieshout heeft de opdracht om de ingezette koers van modernisering van de brandweer
verder voort te zetten. Het bestuur van de veiligheidsregio ziet in Van Lieshout een
brandweercommandant met zeer brede ervaring op het gebied van veiligheid, die in staat wordt
geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open,
flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen.

De Ondernemingsraad van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft positief geadviseerd over
de aanstelling van Tijs van Lieshout.

Tijs van Lieshout treedt op 1 oktober 2019 in dienst. Leen Schaap zal op dat moment zijn
werkzaamheden overdragen aan zijn opvolger.

Delen