Proef op brandweerkazerne Victor officieel van start

  • Amsterdam
  • 01 februari 2019

Commandant Leen Schaap en burgemeester Femke Halsema hebben vrijdag het officiële startschot gegeven voor de proef met een andere werkwijze op brandweerkazerne Victor in Amsterdam.

In een feestelijk aangeklede remise waren diverse gasten uit het netwerk van de kazerne aanwezig. Zoals vertegenwoordigers van de woningcorporaties, van het stadsdeel, van sociaal maatschappelijke organisaties, wijkagenten, een afvaardiging uit moskeeën en diverse brandweercollega’s uit Amsterdam-Amstelland maar ook uit andere delen van het land.

Commandant Leen Schaap sprak de aanwezigen toe en vertelde trots te zijn op de realisatie van de proeftuinkazerne. ‘Ik ben verheugd dat we hier nu staan maar ik wil ook vooruitkijken. We staan op een historisch kruispunt. Deze brandweer gaat verder met moderniseren. De komende tijd gaan we stappen maken in werving en selectie, diversiteit en andere roosters dan de vaste jaarroosters. Maar ook het onderbrengen van stafpersoneel op kazernes, het ontwikkelen van integriteitsbeleid en het verder verbeteren van ons vak. Noodzakelijke stappen zodat wij de burger nog beter kunnen bedienen.’

Foto Jeffrey Koper

Andere werkwijze

Vanaf 2 januari 2019 werkt de brandweer vanuit de kazerne aan de Dapperstraat op een andere manier. De mensen die op kazerne Victor werken gaan dan nog meer de buurt in. Om woningen veiliger te maken. En om op andere manieren in de buurt te helpen. Zo kunnen bewoners informatie en tips krijgen over maatregelen in huis om brand te voorkomen. Ook op scholen en in buurthuizen geeft de brandweer voorlichting over brandpreventie.

Victor is een kazerne waar meer tijd besteed wordt aan brandpreventie; het voorkomen van brand. Een kazerne waar ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden om de hoofdtaken brandpreventie en repressie (redden van mens en dier, het blussen van brand en redden) zo optimaal mogelijk of beter te kunnen doen. En in samenwerking met partners, als de gemeenten en woningbouwcorporaties.

Dat is mogelijk, omdat er op Victor in een ander rooster wordt gewerkt. Een rooster waarin veel meer werkuren beschikbaar zijn. Wat we leren en ontwikkelen passen we vervolgens toe op de overige kazernes.

Meer informatie over de proef via de pagina van kazerne Victor.

logo kazerne Victor-v1.jpg

Volg ons!

Delen